Category Archives: finance

finance

Zakaj potrebujemo finančnega svetovalca?

Osebni finančni svetovalec svetuje posameznikom glede osebne naložbene strategije, ki zadovoljuje njihove lastne potrebe in sodeluje pri pripravi premoženjskega načrta. Pomoč usposobljenega finančnega svetovalca, ki zajema celotno finančno načrtovanje in upravljanje osebnega premoženja, je dobrodošla predvsem v primerih, ko nimamo dovolj potrebnega znanja oziroma dovolj razpoložljivega časa, da bi se sami spoprijeli z izzivom upravljanja lastnega premoženja. Svetovalec pripravi načrt upravljanja v skladu s cilji, zmožnostmi, vrednotami in načinom življenja svoje stranke. read more »
finance

Zakaj bi/ne bi poslovali s kreditnimi karticami

Vedno pogosteje uporabljen način plačevanja ne prinaša samo dobrih lastnosti, temveč nas lahko kaj hitro doletijo tudi neprijetnosti kreditnega poslovanja. Za imetnika kreditnih kartic je največja prednost ta, da mu omogoča kreditiranje. V trenutku nakupa je imetnik lahko brez likvidnih sredstev, saj bo kupnino poravnal kasneje, ko ga bo v skladu s pogodbo k temu pozval izdajatelj kreditne kartice. Kredit, ki ga imetnik izkoristi, je lahko blagovni (nakup blaga) ali finančni (dvig gotovine z bančnega računa oziroma najpogosteje iz bančnega avtomata). S pogodbo med izdajateljem in imetnikom kreditne kartice so določeni pogoji za njeno uporabo, ti pa posredno opredeljujejo tudi kreditne pogoje. Naslednja prednost za imetnika je, da lahko brezgotovinsko kupuje blago oziroma poravnava svoje račune. read more »
finance

Pokličite na pomoč poslovne angele

Poslovni angeli so v svetu običajen in vedno bolj razširjen način financiranja podjetij, predvsem v začetnih fazah življenjskega cikla podjetja.

Kdo so poslovni angeli?
Poslovni angeli so uspešni poslovneži, najpogosteje v svojih 50. letih, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij in ki investirajo del svojega kapitala, znanje in izkušnje v dobre podjetniške projekte ter tako malemu in pogosto mlademu podjetniku pomagajo pri vsakodnevnih odločitvah. Njihovo finančno stanje jim omogoča, da investirajo v zelo tvegane naložbe, kot so »startup« podjetja. Običajno so prvi investitorji, pred skladi tveganega kapitala ali drugimi viri financiranja. Večina jih želi biti dejavno vključenih v upravljanje podjetja, skoraj vedno pa imajo tudi znance, prijatelje ali sorodnike, ki so pripravljeni sovlagati. Najbolj jih zanimajo naložbe v visokotehnološka podjetja, predvsem zdravstvena, farmacevtska in energetska. read more »

finance

So naložbe v času recesije smiselne?

Od začetka svetovne gospodarske krize nas mediji seznanjajo z zelo nespodbudnimi in pesimističnimi pogledi na razmere v gospodarstvu. Kot kaže, so se razmere vendarle pričele izboljševati, saj so osrednji svetovni indeksi v zadnjih treh mesecih dosegli izjemno, nekateri tudi več kot 30-odstotno rast.

Ali to pomeni, da je krize konec? Mnenja strokovnjakov o tem perečem vprašanju, na katerega vsi želimo pozitiven odgovor v najkrajšem možnem času, so zelo različna, razveseljivo pa je dejstvo, da so vodilne ameriške in evropske borzne hiše četrtek (9. 7. 2009) zaključile pozitivno, čemur pa žal ni sledil naftni trg. Zahodnoteksaška nafta se je namreč pocenila za 53 centov, severnomorska nafta brent pa se je po poročanjih ameriške tiskovne agencije AP pocenila za 20 centov. Tečaji delnic v Frankfurtu so v primerjavi s sredo pridobili več kot odstotek, v Londonu in Parizu pa je bil izkupiček nekoliko slabši, vendar pozitiven. Evropskim borzam sledi tudi ameriški Wall Street. read more »

finance

Kako zmanjšati naložbena tveganja?

Se še spomnite reka: »Kdor ne razkira, ne profitira!«? To je vsekakor res, vendar se je v zadnjem letu izkazalo, da so tisti, ki so tvegali veliko, izgubili še več. Zlom finančnega trga je vlagatelje naučil, da je pri naložbah potrebna zadostna mera previdnosti, saj dolgoročno velika tveganja ne prinašajo velikih dobičkov.
finance

Prednosti in slabosti različnih oblik naložb

Zdrav razum ponuja preprost odgovor – ne nosite vseh jajc v eni košari. Pri naložbah je določeno tveganje vedno prisotno, vendar pa ga lahko s pametno razpršitvijo naložb precej omejite. Zaradi dejavnikov t. i. sistematičnega tveganja, kot so naravne nesreče, politični udari, inflacija in podobno, se tveganju žal nikoli ne morete povsem izogniti.

read more »

finance

Pogosta vprašanja o prenovljeni računovodski tarifi

Računovodska tarifa predstavlja priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev in s tem pripomoček za oblikovanje lastnega cenika posameznega računovodskega servisa. Dosedanje izkušnje z uporabo računovodske tarife in vse bolj razvito tehnološko poslovanje nam je narekovalo temeljito prenovo obstoječe Računovodske tarife. Zato je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) pripravil besedilo nove računovodske tarife. Ob tem so bile, kjer je bilo to mogoče, upoštevane pripombe, zbrane v anketi o uporabi računovodske tarife, izvedeni med člani ZRS v januarju 2008, ter iz predlogov članov, zbranih v času javne obravnave predloga nove računovodske tarife v septembru 2008. Nova računovodska tarifa se lahko uporablja od 01. 01. 2009 dalje. Tarifni del vsebuje posamezne tarifne postavke za storitve, izražene v evrih. Besedilo nove računovodske tarife je objavljeno na zaprtih straneh ZRS, dostop pa je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom. read more »
finance

Kako in zakaj so zadolžena slovenska podjetja?

Zadolženost podjetja je problem, ki negativno vpliva na dolžnika in upnika in ponavadi nastane kot posledica plačilne nediscipline, vendar pa se je iz dolgov možno izkopati, seveda z vztrajnostjo in preudarnostjo. Ena izmed najbolj perečih točk, ki ji je potrebno v teh kriznih časih posvetiti posebno pozornost je zadolženost v podjetjih in zadolženost slovenskih podjetij se vse bolj povečuje, kar potrjuje podatek, da je junija letos na seznamu agencije za javnopravne evidence in storitve bilo v primerjavi z majem letos kar 243 več pravnih oseb z neporavnanimi obveznostmi, torej se je dolg v enem mesecu povečal za 8 odstotkov. Številke se vse od sredine letošnjega leta hitro in vztrajno povečujejo, še najslabše kaže v gradbeništvu. read more »
finance

Trg vrednostnih papirjev za začetnike

Razmišljate o vstopu na finančno sfero in se spogledujete s trgovanjem z delnicami, vendar vam manjkajo ekonomska znanja in pogled v svet poslovanja z vrednostnimi papirji? V prispevku se boste seznanili z osnovnimi termini in načini poslovanja na trgu vrednostnih papirjev. Trg vrednostnih papirjev delimo na primarni in sekundarni trg. Primarni trg je namenjen novim izdajam vrednostnih papirjev, preko katerih izdajatelji zbirajo kapital za financiranje svojega poslovanja. Na drugi strani je sekundarni trg vrednostnih papirjev namenjen trgovanju z že obstoječimi finančnimi oblikami in je v grobem razdeljen na trg obveznic, trg delnic in trg kratkoročnih vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza).Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi poteka bodisi v neprekinjenem bodisi v avkcijskem načinu trgovanja, in sicer so likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment z neprekinjenim načinom trgovanja, medtem ko so manj likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment, kjer je v veljavi avkcijski način trgovanja. read more »
finance

Terjatve – kako ravnati s kupci, ki vam niso plačali?

V današnjem času, ko je edina stalnica sprememba, je za doseganje ustrezne konkurenčnosti izjemno pomembna hitra prilagoditev podjetja na različne zahteve s strani strank, okolice in panoge. Napačne odločitve so namreč lahko usodne za prihodno poslovanje podjetja in v končni fazi tudi za razvoj gospodarstva, zato je tudi poslovne partnerje potrebno izbirati z veliko mero preudarnosti in previdnosti.