Category Archives: storitve

storitve

Vpliv zavarovanja terjatev na poslovanje podjetja

terjatve izterjavaZavarovalnica, s katero ima podjetje sklenjeno zavarovalno polico, ima dostop do ključnih analiz kreditnih tveganj za posamezno stranko podjetja, zato da bi lahko identificirali tiste kupce, ki imajo finančne težave ali so kreditno nesposobni. Poleg tega zavarovanje terjatev odpravlja kreditno tveganje iz bilance stanja podjetja, kar izboljšuje maržo in krepi donosnost. Breme za poplačilo dolgov pa prevzame zavarovalnica. Ker se potencialne izgube v bilanci prekrivajo, lahko podjetje presežek rezervacij za slabe dolgove prerazporedi v bilančno postavko obratnega kapitala. read more »

storitve

Odvetnik za razveze, skrbništva otrok, delitev premoženja

odvetnik ločitveDružinsko pravo je široko področje prava, ki ureja družinska razmerja. Zato mora odvetnik za družinsko pravo poznati številne pravne predpise in zakonske akte ter njihove spremembe. Le ti definirajo zakonsko zvezo, zunajzakonsko skupnost, razmerje med starši in otroci, delitev premoženja in tudi razvezo zakonske zveze. Razveza zakonske zveze oziroma ločitev je eden najbolj neprijetnih področij družinskega prava, saj se v tem postopku običajno odloča tudi o usodi otrok. Potrebujete pomoč pri ločitvi, delitvi premoženja in dogovoru o skrbništvu otrok? Kliknite na povezavo odvetnik za ločitve.
read more »

storitve

Varstvo osebnih podatkov

varstvo osebnih podatkovVarstvo osebnih podatkov je temelj pravic, ki jo ima vsak svetovljan.  Vsi ljudje se vsak dan srečujemo s tem terminom. Po navadi, se niti na zavedamo, da nam je ta pravica – varstvo osebnih podatkov, mnogokrat kršena. Na podlagi tega postaja varstvo osebnih podatkov termin, ki se ga vedno bolj vsi zavedamo. Do kršitev pa seveda še vedno prihaja, kljub Ustavi, na podlagi katere imamo zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je predvsem namenjeno temu dejstvu, da se posamezniku ne kršijo neupravičeni posegi v njegovo zasebnost.

read more »

storitve

GDPR uredba in varstvo podatkov

Izvedena je bila raziskava na temo Uredba GDPR. In rezultat raziskave je strah zbujajoč. Kajti kar 80% podjetij ni pripravljenih na uredbo GDPR. Če smo natančnejši, 25% podjetij sploh ne ve ničesar o novi Uredbi. 52% podjetij ima o Uredbi  delne informacije, le 22% podjetij ima popolno sliko, kaj Uredba GDPR prinaša. Raziskava je bila opravljena na bazi 700 podjetij. Ključen rezultat raziskave je bil, da je izjemno nizko razumevanje nove Uredbe. read more »

storitve

Facebook oglaševanje

facebook oglasevanjeČe bi želeli pridobiti nove stranke oziroma obstoječim povedati, da imate nove proizvode, ponujate nove storitve, ali da organizirate kakšen dogodek, prirejate nagradno igro, želite pridobivati kontaktne podatke ali pa izpostaviti vikend akcijo, potem je Facebook oglaševanje prava odločitev. Sploh zaradi tega, ker ga uporablja večin slovenskih uporabnikov interneta (več kot 800.000) in ker za razliko od drugih oblik spletnega oglaševanja omogoča res zelo natančno targetiranje.

read more »

storitve

Prezračevalni sistemi

prezdračevalni sistemPrezračevalni sistemi zagotavljajo kakovost življenja. Kakovost življenja je sestavljena iz več različni dejavnikov. Eden od njih je bivanjski prostor. Za kakovost življenja morajo biti v njem zagotovljeni kakovostni bivalni pogoji. V prvi vrsti jo določa kakovost zraka ter temperatura. Pri zagotavljanju kakovosti bivalnih pogojev imamo v Sloveniji probleme. Približno polovica prebivalcev Slovenije ima probleme z preveliko vlago in plesnijo. To pa znižuje kakovostne bivanjska pogoje. Prezračevalni sistem omogoča novo kakovost bivanja v bivalnih prostorih, zmanjšuje stroške njihovega ogrevanja, izboljšuje zdravje prebivalcev v njih ter ima številne druge pozitivne učinke na večanje kakovosti življenja.

read more »

storitve

Požarna varnost naj ne bo zapostavljena

pozarna varnostV vsakem podjetju je pomembna varnost. Informacijska, varnost zaposlenih ter seveda tudi požarna varnost. Ta je pogosto zapostavljena, dokler ni prepozno. Požarna varnost je nekaj, s čimer bi morali delodajalci seznaniti delavce takoj, ko se pri njih zaposlijo. Vsako večje podjetje ali trgovina bi morala imeti na steni načrt evakuacije. Novo zaposlenim najprej pokažemo, kje so izhodi v primeru požara. Ti morajo biti označeni in prehodni.

read more »

storitve

Kaj je avtoplin?

Avto plin, oziroma LPG (liquefied petroleum gas) je sestavljen iz propana in butana. Morda boste slišali tudi izraz propan – butan, vendar je pri nas bolj uveljavljen izraz avto plin. Gre za stranski produkt pri predelavi surove nafte in zemeljskega plina. Je zelo podoben bencinu, vendar vsebuje manj škodljivih snovi, njegova uporaba pa je povsem varna. Zanimivo je, da avto plin nima niti barve niti vonja, vendar je zaradi večje varnosti odišavljen. Tako bi vonj v avtu hitro zaznali, vendar vonj ni prisoten, če je sistem ustrezno nameščen. Več o predelavi avtomobila v avto na plin www.plineks.si. read more »

storitve

Gradnja hiše

gradnja hišeGradnja hiše za vsakega posameznika predstavlja izjemno velik korak v življenju. Predstavlja velik strošek za vsakega novo graditelja. Gradnja hiša je običajno dolgotrajen, zahteven in fiinačno velik projekt. Zato je potrebno skrbno načrtovanje gradnje hiše. Preden se sploh lotimo gradnje hiše je potreben nakup zemljišča. Če smo že lastnik zemljišča je treba natančno določiti meje zemljišča. Druga točka pred samo gradnjo je tudi ureditev lokacijske dokumentacije in lokacijskega dovoljenja. Ta nam omogoči napredovanje proti našemu cilju – gradnji hiše. read more »

storitve

VPS strežnik

streznik-vpsSte ponudnik na spletu, želite, da vaša spletna stran prinaša dobiček in ustvarja odlične rezultate. Trudite se izkoristi zmogljivosti interneta in tako predstavljate svojo ponudbo na spletu. Ste že poznavalec in naprednejši uporabnik, želite več moči ali nadzora za svoje projekte? Potem potrebujete VPS strežnik. VPS strežnik je kratica iz angleških besed in pomeni virtualni privatni strežnik. Njegova uporabnost je podobna fizičnemu strežniku in ima podobne zmogljivosti, vendar pa je občutno uporabnejši za uporabnike, kateri želijo svoj lasten strežnik, z več moči in nadzora. Ker so vaši projekti že zahtevnejši ali pa želite zares udobne rešitve, ker vam ta strežnik nudi tudi več svobode. read more »