Category Archives: vodenje

vodenje

Polona Kisovec, vizionarka neposrednega trženja

kisovec polonaPolona Kisovec je po besedah številnih podjetnikov, ki jim je v času recesije s svojimi inovativnimi trženjskimi pristopi pomagala reševati podjetja, vizionarka neposrednega trženja. Polona Kisovec je direktorica podjetja za donosno trženje 121 marketing d.o.o. ter prva slovenska državna prvakinja v neposrednem trženju. Z več ko 14-letnimi izkušnjami s področja trženja in marketinga je v svoji karieri pomagala podjetjem zaslužiti na milijone evrov ter naročnike pomagala obvarovati pred udarci recesije. read more »

vodenje

Napredovanje na podlagi delovne uspešnosti

Delovna uspešnost (ki se ugotavlja upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi) in napredovanje sta medsebojno neločljivo povezana. Napredovanje je namreč kot denarni način nagrajevanja zaposlenega dandanes v večini sistemov posledica dobre ocene dela zaposlenega.

read more »

vodenje

Kako izboljšati učinkovitost zaposlenih?

Kot dobremu vodji podjetja vam je zagotovo ena izmed pomembnejših stvari kvaliteta ter storilnost vaših sodelavcev, oziroma zaposlenih. Zavedati se je namreč potrebno, da je ključ do uspešnega poslovanja ravno v zaposlenih, ki se na svojem delovnem mestu dobro počutijo. Različne psihološke raziskave so pokazale, da le zadovoljen zaposleni maksimalno izkoristi svoje sposobnosti in tako prispeva k hitri rasti podjetja, kjer je zaposlen.

read more »

vodenje

Ocenjevanje zaposlenih s pomočjo ključnih kompetenc

Na ocenjevanje zaposlenih se morate dobro pripraviti. Da boste lahko svoje zaposlene obravnavali v skladu s tem, koliko so dobri, jih morate najprej analizirati. Nesmiselno je soditi o njih po samo enem opravljenem projektu ali po prvih dveh tednih dela, ko ste z njimi. Zato si prve tri mesece, ko nastopite kot njihov vodja, vzemite čas in jih pozorno spremljajte. Pri tem vam bo pomagalo, da njihovo uspešnost ocenjujete po področjih. Pri tem morate biti pozorni na to, da poleg doseganja rezultatov merite tudi odnos posameznika do dela, kolektiva in samega podjetja.

read more »

vodenje

Kako se pravilno lotiti letnih razgovorov?

Letni razgovori niso le komunikacijsko orodje. Z njimi poleg izboljšave odnosa med vodjo in zaposlenim upravljamo tudi posameznikovo delovno uspešnost, načrtujemo potrebe po izobraževanju, izboljšujemo motivacijo zaposlenega, ocenjujemo vodje in zaposlene ter oblikujemo posameznikovo karierno pot. Vsega tega sicer ne moremo storiti le z letnim razgovorom, vendar pa je primerno orodje za nadaljnjo obravnavo zaposlenih. read more »
vodenje

Moč intelektualnega kapitala

Živimo v času nenehnega spreminjanja in prilagajanja kar pomeni, da se med drugim spreminjajo tudi norme, vrednote in vrednosti pa vendar se kljub izjemnemu tehnološkamu napredku ponovno ponavlja zgodobina in eden izmen najpomembnejših dejavnikov ponovno postaja znanje, kot je bilo že v Antični Grčiji. read more »
vodenje

Kaj je management?

Skupek znanj in spretnosti? Analitična orodja, katere nas učijo v poslovnih šolah? Vrnite se k osnovam, kot jih najbolje zna predstaviti Peter Drucker. Management predvsem temelji na nekaj ključnih principih, kot uči Drucker v svojih delih:
  1. Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomankljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa. read more »
vodenje

Ženski in moški stil vodenja

V zadnjih desetletjih je v literaturi o managementu možno zaznati veliko ugibanj in posledično raziskav na temo vodstvenih stilov. Fenomen žensk v managementu je sprožil vprašanje, ali imajo ženske, ko vstopijo v management zaradi svojih posebnih značilnosti res drugačen vodstveni stil kot moški. V osemdesetih letih je bilo razširjeno mnenje, da uspešni managerski stil označujejo lastnosti, ki jih tradicionalno povezujemo z lastnostmi, značilnimi za moške. Takšne so na primer agresivnost, tekmovalnost, individualizem, avtoritarnost, ukazovanje in kontrola, malomarnost, želja po tveganju, izključitev zaposlenih pri odločanju, celo brezkompromisnost. V devetdesetih letih pa so se začele pojavljati ocene, da je uspešen tak stil, ki ga označujejo lastnosti, sicer značilne za ženske. Njihov stil vodenja odlikujejo demokratičnost, potrpežljivost, previdnost, natančnost, interaktivnost, sodelovanje s kolegi, pomoč podrejenim in vključevanje smisla za družino v delovno okolje. read more »
vodenje

Metode ocenjevanja zaposlenih

Vsako podjetje, ki želi postati uspešno domače, pa tudi mednarodno delujoče podjetje, se opira na visoko usposobljene, fleksibilne in visoko motivirane zaposlene, katerih izkušnje, nadarjenost in strokovno znanje odražajo raznolikost trgov in kupcev. Nenehno si je potrebno prizadevati za razvoj zaposlenih, saj je njihova osebna uspešnost povezana z uspehom podjetja. To težko nalogo je možno uspešno rešiti s pomočjo ciljno usmerjenega vodenja, nagrajevanja glede na uspešnost, nenehnega izobraževanja in rednega ocenjevanja uspešnosti.
vodenje

10 lastnosti dobrega vodje

Umetnost vodenja je sposobnost, ki je v veliki meri posamezniku prirojena veščina, če pa žal niste med srečneži s to prirojeno sposobnostjo, je razveseljiva novica, da se je te umetnosti po dognanjih različnih raziskav možno tudi priučiti, vendar pa je kljub vsem naporom in vztrajnosti ob usvajanju znanja te vrste potrebno imeti razvite tako imenovane obrobne sposobnosti in spretnosti, ki so pogoj za razvoj nujno potrebnih lastnosti dobrega vodje.

read more »