Category Archives: zaposlovanje

zaposlovanje

Potrebujete honorarno delo?

honorarno deloSte zaposleni? Ali ste brezposelni? Kljub zaposlitvi želite višje prihodke, v sedanji službi, pa vam žal tega ne morejo omogočiti in zagotoviti dodatnih prihodkov? Ali kot brezposelna oseba iščete drugačne možnosti zaslužka? Verjetno ste že pomislili na honorarno delo? Če ste pripravljeni na honorarno delo, potem obiščite spletno stran http://www.honorarno-delo.com/ in preverite kako lahko pridete do dodatnega zaslužka. read more »

zaposlovanje

Postopki pri oblikovanju sveta delavcev

Zakon o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Uradni list RS, štev. 42/2007, v nadaljevanju ZSDU) določa, da imajo delavci pravico izvoliti svet delavcev (v nadaljevanju: SD), če je v družbi zaposlenih več kot 20 delavcev z aktivno volilno pravico. Ustanovitev SD lahko predlagajo reprezentativni sindikati ali najmanj trije delavci. Zbor delavcev se skliče v dogovoru z direktorjem družbe. Na zboru delavcev delavci sprejmejo odločitev o oblikovanju sveta delavcev, zbor delavcev določi volilno komisijo in določi dan volitev v SD. read more »
zaposlovanje

Gradimo odnos z zaposlenimi s pomočjo internega komuniciranja

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji. Navadno je v funkciji vodenja in upravljanja. V mnogih organizacijah sodi pod oddelek za odnose z javnosti (kot odnosi z internimi javnostmi) ali pod oddelek upravljanja s človeškimi viri. Cilj internega komuniciranja je zgraditi in ohraniti zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar ugodno vpliva na delovanje organizacije. Vodstvo organizacije uporablja sistem internega komuniciranja kot orodje za upravljanje procesov v organizaciji. Omogoča jim doseganje ciljev organizacije, izvajanje pravil in predpisov ter usklajevanje aktivnosti zaposlenih pri zapolnjevanju njihovih delovnih nalog. Skozi proces internega komuniciranja vodstvo družbe pomaga zaposlenim razumeti poslovanje družbe in jih seznanja z načrti, politiko in cilji organizacije. Posebej pomembno vlogo dobi interno komuniciranje v času velikih sprememb, ko se pojavita strah in negotovost. read more »
zaposlovanje

Oblikovanje variabilnega dela plače vpliva na motivacijo zaposlenih

Variabilni del plače lahko predstavlja del za vzpodbujanje timskega dela na ravni podjetja, stimulacije ali napredovanje delavcem na delovnem mestu. Od značilnosti posameznega podjetja je odvisno za katere izmed teh oblik nagrajevanja se odločiti. Vse oblike pa je seveda potrebno predvideti v Poslovnem načrtu (npr. 5 % od mase osnovnih plač za KUPP, 10 % za stimulacije in 2 % za napredovanja).

read more »

zaposlovanje

Kako uspešno izpeljati zaposlitveni intervju?

Pri pridobivanju kadrov je zaposlitveni intervju še vedno ena izmed najpogosteje uporabljenih metod. Zakaj? Je dokaj priročen, sama izvedba je precej enostavna in omogoča nam neposreden stik s kandidatom za prosto delovno mesto. To so sicer prednosti intervjuja, ki pa nas pogosto zavedejo. Ker menimo, da je metoda zelo enostavna, se nanjo ne pripravimo pravilno. Prav tako intervjuje pogosto izvajajo osebe, ki nimajo osnovnega znanja o njihovi strokovni izpeljavi. Zato bodite pri uporabi te metode izredno previdni, saj vas napake lahko stanejo veliko. read more »
zaposlovanje

Položaj kadrovske funkcije v slovenskih podjetjih

Cela kopica delodajalcev, ki iščejo potencialne sodelavce. Pisalo je nekako takole: »Iščemo motiviranega sodelavca ali sodelavko na delovnem mestu pomočnika vodje kadrovske službe, zaželenih je pet let delovnih izkušenj in izobrazba ekonomske ali pravne smeri.« Takšnih in podobnih primerov se najde cela kopica. Kaj je tu narobe?

zaposlovanje

Učinkovito uvajanje zaposlenih

Za novo zaposlenega potrebujemo načrt uvajanja. Cilj uvajanja je, da novi delavec začne (kolikor je mogoče hitro) delati s polno storilnostjo in da doseže pri tem tudi osebno zadovoljstvo. Postopek uvajanja mora biti predpisan, v njem pa določeno, kaj mora mentor posredovati, delavec pa mora na koncu podpisati dokument, v katerem je zabeleženo, s čim vse je bil seznanjen. Mentor je tudi zadolžen za sestavo programa usposabljanja, ki pa vsebuje različne načine pridobivanja znanja npr. preko računalnika, seminarjev, tečajev, krožkov, sestankov itd. Na uspešnost mentorja pri motiviranju in posredovanju znanja kadrovska služba ne more neposredno vplivati, lahko pa s pomočjo šole vodenja nauči vodje in linijske vodje, da mentorje spodbujajo k čim večji učinkovitosti z uporabo pozitivnega pristopa in čim manj discipliniranja. Poleg prenosa tistega znanja, ki se tiče samih delovnih procesov se ob takšnem usposabljanju lahko razvije tudi znanje, ki je vezano na sam način uvajanja novo zaposlenih. read more »

zaposlovanje

Prihaja generacija z

Strokovnjaki napovedujejo, da bo v prihodnosti veliko pomanjkanje delovne sile in da prihaja čas, ko bo pol manj ljudi za dvakrat boljšo plačo moralo narediti trikrat več. To pomeni, da bodo zaposleni morali biti dobro motivirani in pravilno vodeni, da bodo učinkovitejši za dobrobit celotne družbe, tukaj pa se vse skupaj šele dobro začne.

Na vsakem koraku je namreč dobro videti medgeneracujske razlike, ki pa nikoli niso bile tako velike, kot so danes, v času nenehnega spreminjanja in prilagajanja in napovedi kažejo, da bo v prihodnosti izziv sodelovanja med generacijami še večji. read more »

zaposlovanje

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Drugi odstavek 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS št.42/02 in nad.) določa izrabo letnega dopusta.

“Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.” 166. člen določa neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta.”Neveljaven je sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja”.

read more »

zaposlovanje

Ključni kadri: kako do njih s pomočjo headhunterjev

Ključni kadri so tisti, ki poganjajo razvoj podjetja. Pa vendar na trgu dela pogosto prihaja do neskladij: iskalci zaposlitve trdijo, da ni primernih prostih del, medtem ko delodajalci pogosto tožijo nad tem, da je presneto težko najti dobrega kandidata, še posebej v primeru, ko gre za zahtevnejša delovna mesta. Ko se znajdete v situaciji, kjer je potrebno najti strokovnjaka za zahtevno delovno mesto, je ena izmed najboljših metod za iskanje bodočih zaposlenih headhunterstvo.

read more »