Pogosta vprašanja o prenovljeni računovodski tarifi

Računovodska tarifa predstavlja priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev in s tem pripomoček za oblikovanje lastnega cenika posameznega računovodskega servisa. Dosedanje izkušnje z uporabo računovodske tarife in vse bolj razvito tehnološko poslovanje nam je narekovalo temeljito prenovo obstoječe Računovodske tarife. Zato je Upravni odbor Zbornice računovodskih servisov (v nadaljevanju UO ZRS) pripravil besedilo nove računovodske tarife. Ob tem so bile, kjer je bilo to mogoče, upoštevane pripombe, zbrane v anketi o uporabi računovodske tarife, izvedeni med člani ZRS v januarju 2008, ter iz predlogov članov, zbranih v času javne obravnave predloga nove računovodske tarife v septembru 2008. Nova računovodska tarifa se lahko uporablja od 01. 01. 2009 dalje. Tarifni del vsebuje posamezne tarifne postavke za storitve, izražene v evrih. Besedilo nove računovodske tarife je objavljeno na zaprtih straneh ZRS, dostop pa je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom.

Katere so bistvene razlike med staro in novo računovodsko tarifo (velja od 1. 1. 2009)?
Bistvene novosti:

  • poenostavitev uporabe tarife,
  • prilagoditev razvoju informacijskih sistemov,
  • izdelava pojasnil k računovodski tarifi,
  • računalniški program za okvirni izračun računovodskih storitev.

Spremembe glede na dosedanjo računovodsko tarifo:

  • delitev istovrstnih opravil po zahtevnosti,
  • združitev soodvisnih opravil,
  • urna postavka kot osnova za vrednotenje.


Kako je sestavljena prenovljena računovodska tarifa?

Prenovljena računovodska tarifa je sestavljena iz treh delov:

  • SPLOŠNI DEL, ki vsebuje predvsem opredelitve in splošne smernice za vrednotenje.
  • TARIFA, ki je razdeljena po vrstah opravil v štiri skupine.
  • POJASNILA K TARIFI, ki vsebujejo podrobnejši opis posameznih opravil, ki se bo po potrebi dopolnjeval.

Za koga velja računovodska tarifa?
Računovodska tarifa predstavlja priporočljiv način vrednotenja računovodskih storitev. Uporablja se kot pripomoček za oblikovanje lastnih cen računovodskih servisov.

Ali je za člane Združenja računovodskih servisov obvezna?

Ne, saj predstavlja le pripomoček za oblikovanje lastnega cenika posameznega računovodskega servisa.

Ali jo lahko uporabljajo tudi ostali računovodski servisi?

Računovodski servisi, ki niso člani ZRS, nimajo dostopa do zaprtih strani ZRS, kjer je računovodska tarifa objavljena.

Ali bo računovodska tarifa v letu 2009 javno objavljena?

Besedilo nove računovodske tarife je objavljeno na zaprtih straneh ZRS, dostop pa je omogočen le članom Zbornice računovodskih servisov z geslom. V letu 2009 ZRS ne predvideva javne objave računovodske tarife.

Ali računovodski servisi lahko na svojih spletnih straneh in ponudbah objavijo računovodsko tarifo?
Glede na to, da računovodska tarifa ne predstavlja cenika računovodskih servisov, ne vidimo razloga, zakaj bi katerikoli računovodski servis objavil računovodsko tarifo na svojih spletnih straneh, saj pričakujemo, da bo pripravil lastni cenik, po katerem bo zaračunaval svoje storitve.

Na vprašanja o računovodski tarifi je odgovoril Aleksander Štefanac, predsednik ZRS

Objavljeno na portalu Računovodja.com (http://www.racunovodja.com/clanki.asp?clanek=3229)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *