Pokličite na pomoč poslovne angele

Poslovni angeli so v svetu običajen in vedno bolj razširjen način financiranja podjetij, predvsem v začetnih fazah življenjskega cikla podjetja.

Kdo so poslovni angeli?
Poslovni angeli so uspešni poslovneži, najpogosteje v svojih 50. letih, ki so v preteklosti že zgradili eno ali več uspešnih podjetij in ki investirajo del svojega kapitala, znanje in izkušnje v dobre podjetniške projekte ter tako malemu in pogosto mlademu podjetniku pomagajo pri vsakodnevnih odločitvah. Njihovo finančno stanje jim omogoča, da investirajo v zelo tvegane naložbe, kot so »startup« podjetja. Običajno so prvi investitorji, pred skladi tveganega kapitala ali drugimi viri financiranja. Večina jih želi biti dejavno vključenih v upravljanje podjetja, skoraj vedno pa imajo tudi znance, prijatelje ali sorodnike, ki so pripravljeni sovlagati. Najbolj jih zanimajo naložbe v visokotehnološka podjetja, predvsem zdravstvena, farmacevtska in energetska.
Odnos poslovni angel – podjetnik

Med poslovnim angelom in podjetnikom gre za tesno partnerstvo, ki v osnovi temelji na kapitalistični logiki – če z določeno stopnjo tveganja nekam vložimo svoj kapital, za nagrado pričakujemo dobiček. Pri konceptu poslovnih angelov gre torej za vlaganja, kjer si partnerja delita dobiček, če projekt uspe, ali izgubo, če ta propade. Pri investiciji v posamezno podjetje je pri poslovnih angelih vpletena tudi emocionalna komponenta, saj poleg tega, da pomagajo mladim podjetnikom pri gradnji podjetja, podoživljajo svoje lastne uspehe na podjetniški poti. Na drugi strani podjetnik s poslovnim angelom dobi izkušenega mentorja, ki mu poleg finančnega in socialnega kapitala pomaga z nasveti, s čimer si lahko prihrani marsikatero negativno izkušnjo. Gre torej za »win-win« situacijo.

Kako deluje?

Mehanizem financiranja poslovnih angelov je lastniško financiranje, saj podjetja na začetku svoje poti težko dobijo posojila. Lastniško financiranje pomeni, da podjetnik poslovnega angela vzame kot svojega poslovnega partnerja. Poslovni angeli ob investiciji pridobijo del lastništva, navadno od 25 do 45 odstotkov. Po določenem obdobju, običajno med petim in sedmim letom, poslovni angel izstopi iz lastništva, kar se lahko zgodi na tri načine: izhod na borzo, prodaja strateškemu partnerju ali prodaja deleža podjetniku.

Kje najti poslovnega angela?
V svetu, zlasti v ZDA, poslovnega angela ni težko najti. Mladim oziroma ambicioznim podjetnikom je na voljo veliko organizacij, ki združujejo poslovne angele, mnogo vezi se vzpostavi preko spleta, na sejmih, včasih pa poslovni angel postane kar stranka nekega podjetja. Slednje se je na primer zgodilo podjetju iz Floride. Dve stranki sta bili nad načrtom širitve podjetja tako navdušeni, da sta mu pri tem krepko finančno pomagali.

Kako dolgo traja, da najdemo poslovnega angela?
Iskanje poslovnega angela lahko traja vse od nekaj dni do nekaj mesecev. Uspeh je toliko večji oziroma hitrejši, kolikor bolj dodelana je poslovna ideja.

Kako je v Sloveniji?
V Sloveniji od leta 2007 krila nad novopečenimi podjetniki dvigajo v Klubu poslovnih angelov. Gre za prvi formalni klub poslovnih angelov v Sloveniji. Združuje le najboljše in najbolj ugledne slovenske poslovneže, ki so pripravljeni investirati v ambiciozne podjetnike, ki se nahajajo v začetnih fazah rasti podjetja. Osnovni nameni kluba so identificiranje podjetnikov, zrelih za lastniško financiranje, pomoč pri dodelavi investicijske dokumentacije in razvoju konceptov ter povezava podjetnikov z investitorji – člani kluba. Klub je torej stičišče med najbolj ambicioznimi podjetniki in investitorji. Članstvo v klubu je omejeno na od 20 do 30 poslovnih angelov. Vsak član se zaveže, da bo vsako leto investiral vsaj 50 tisoč evrov, če bodo predstavljeni za investicijo primerni projekti (projekti s potencialom hitre rasti, odličnim managementom in potencialno strategijo izhoda). Pomembna kriterija sta še čas investiranja (od tri do pet let) in vsaj 30-odstotni letni donos. Klub sodeluje tudi z drugimi združenji poslovnih angelov in investitorjev, doma, v Evropi in po svetu.

Viri:
www.poslovniangeli.si
www.bnet.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *