Upravljanje stavb v Ljubljani

upravnik nepremicnin ljubljanaStanovanjska hiša, blok, zgradba potrebuje upravnika, tako, da je upravljanje stavb dejansko zelo pomembna dolžnost tistega, katerega etažni lastniki pooblastijo za upravljanje. Kaj vse upravljanje zahteva, je seveda določeno tudi z zakonodajo. Če je lastnik zgolj en, je za upravljanje odgovoren sam, sicer pa morajo vsi lastniki skrbeti za nemoteno delovanje in tako določijo in izberejo upravnika, ki prevzame to nalogo, ki nikakor ni tako lahka, kot se nam morebiti na prvi pogled zdi, saj upravnik nosi tudi veliko odgovornost upravljanja. Upravnik je tako tudi oseba, ki lastnikom poroča o svojem upravljanju, morebitnih spremembah in drugih stvareh, ki se tičejo vseh stanovalcev. Če potrebujete učinkovitega in zanesljivega upravnika vaših nepremičnin v Ljubljani, kliknite na povezavo Upravnik Ljubljana in obiščite spletno stran podjetja SPL d.d.

Upravljanje stavb je tako dejavnost, ki je danes nujna in zahteva upravnika stavbe, vsekakor pa je pomembno, da lastniki sprejmejo odločitve in je za sprejem odločitve pomembno večinsko soglasje (več kot 50%). Sem sodi načrt vzdrževanja, razrešitev upravnika ali sprejem tega, obratovanje, vzdrževanje zgradbe, hišni red, rezervni sklad, itd. Dejansko vse, kar je pomembno za nemoteno bivanje v zgradbi.

Upravljanje stavb torej zajema v celoti ravnanje, ki bo v korist stanovalcem skupnih prostorov, delitev stroškov in zagotavljanja pravične rabe prostorov ter materialnih vlaganj in porabe.

Za upravljanje je pomembno torej pravočasno reagiranje na različne potrebe ali spremembe v skupnih prostorih, za izboljšanje bivanja v stavbi, za odpravljanje napak in morebitne škode. Zato je pomembna zanesljivost upravnika in njegova hitra reakcija. Glede na to, da je na trgu kar nekaj ponudnikov tovrstnih rešitev, se bomo seveda odločili za nekoga, ki bo izpolnil naša pričakovanja in bo tudi cenovno sprejemljiv.

Nemoteno obratovanje in vzdrževanje stavbe je zagotovo lastnost stavb, v katerih je zanesljivo kakovost bivanja višja, zadovoljni stanovalci ter seveda tudi zanesljivi upravniki, ki vsekakor skrbijo za veliko večino ustreznega vzdrževanja skupnih delov stavbe, delitve stroškov, ipd.

Pri upravljanju torej moramo upoštevati zgolj odzivnost ter ustrezen pristop k reševanju morebitnih težav.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *