Upravnik Ljubljana

Sredstva rezervnega sklada niso namenjena za plačilo storitev, ki jih nudi upravnik zgradbe, ampak gre za skupni vložek solastnikov stavbe, ki se nakazuje na posebni transakcijski račun. Sredstva rezervnega sklada na tem računu pa so v izključni lasti solastnikov zgradbe, medtem ko je upravljavec (upravnik stavbe) pooblaščen le za plačevanje določenih storitev oz. del izvajalcem teh storitev/del.

Najpogostejši stroški, ki jih imajo solastniki stavbe so:

  • Plačilo upravitelju zgradbe
  • Varnost in zavarovanje stavbe
  • Čiščenje vhodov
  • Elektrika (stopnice, hodniki, dvigala itd.)
  • Vzdrževanje in servis dvigal
  • Požarna zaščita (storitve, certifikati itd.)
  • Razna popravila v stavbi
  • Urejanje okolice stavbe

Višina rezervnega sklada je dandanes največji problem urejenega in funkcionalnega vzdrževanja objekta. Veliko število stavb ima še vedno prenizko določeno vrednost/m2, ki se plačuje v rezervni sklad kar posledično onemogoča normalno vzdrževanje in upravljanje stavbe.

Sredstva, ki se namenjajo rezervnemu skladu ne bi smela biti sama sebi namen, ampak je njihova vloga omogočiti redno in normalno vzdrževanje skupnih delov in naprav stavbe. Sredstva se morajo v rezervni sklad plačevati vsak mesec.

Optimalna višina zneska, ki se namenja v rezervni sklad, bi se morala določiti na podlagi letnega načrta del in planiranih investicij. V kolikor se bo npr. v bloku menjala fasada, je takšno investicijo potrebno načrtovati že nekaj let vnaprej in temu ustrezno zvišati nakazilo sredstev v rezervni sklad.

Kljub temu, da solastniki zgradbe redno plačujejo rezervni sklad, se lahko zaradi prenizkih nakazil zgodi, da bo stavba iz leta v leto propadala zaradi nezadostnih sredstev za redna vzdrževalna dela. Da pa bi se takšni problemi preprečili je predpisan minimalni znesek na m2, ki ga je potrebno namenjati v rezervni sklad. Sredstva v rezervni sklad plačujejo lastniki stanovanj, če se le-da na izključno za ta namen odprt lasten račun (IBAN). V kolikor potrebujete zanesljivega upravnika nepremičnin kliknite na Upravnik Ljubljana.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *