Prevod in lektura besedila

lekturaKo govorimo o prevajanju, imamo skoraj vedno v mislih, da naročnik prevedeno besedilo potrebuje za nekoga drugega, npr. prevod pogodbe, ki jo bo podpisalo več strank, prevod besedila spletne strani, ki je za javno objavo, prevod letaka, ki bo prispel v številne poštne nabiralnike, prevod strokovnih besedil

Če je v besedilu vrsta napak, to bralca odvrača od vsebine in njegovo pozornost pritegne forma. Besedilo brez napak je nevtralno in sporoča tisto, kar avtor dejansko želi sporočiti. Prav tako tovrstni prevodi javnosti sporočajo odnos, ki ga ima naročnik do jezika. Kakovostna prevajalska agencija in lektura besedila lahko preprečita, da vaše besedilo pusti nezaželen vtis na bralca.

Včasih pa naročnik potrebuje prevod »samo« za razumevanje besedila. S takimi prevodi se ne srečujemo pogosto in so to večinoma prevodi besedil, ki jih bo pozneje naročnik sam uporabil, npr. ko bo pisal diplomsko nalogo, ko bo predstavil poslovne rezultate, ali navodila, ki jih naročnik uporablja samo interno … Pri tovrstnih prevodih lektura ni potrebna, saj besedilo ne gre v »javnost«.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *