Jezikovna šola

Jezikovna šola je šola, kjer se učimo tujih jezikov. Jezikovne tečaje vodijo profesorji tujih jezikov kot tudi vse pogosteje tisti, ki jim je jezik, ki ga učijo, materin jezik.

Jezikovne šole so izjemno pomembne pri pridobivanju novega znanja že od otroštva naprej. Izvajajo tudi številne pripravljalne tečaje za številne mednarodne jezikovne izpite, ki so potrebni za študij in delo v tujini. Vse bolj pomembni postajajo tudi tečaji poslovnega jezika.

Številne jezikovne šole organizirajo tudi tečaje v državi, kjer se jezik dejansko govori. Za učenje jezika je to dejansko najboljši način, saj se ga z vsakodnevno uporabo najhitreje naučimo.

Jezikovna šola Lingula  ponuja širok izbor tečajev tujih jezikov, ki so v svetu najbolj aktualni in uporabni oz. po katerih je največje povpraševanje. V zadnjih letih ponujajo tudi tečaj kitajščine, ki postaja zaradi izjemne gospodarske pomembnosti Kitajske vse bolj aktualen.

Nekatere jezikovne šole ponujajo tudi jezikovne maturitetne tečaje za pripravo na poklicno in splošno maturo in tudi inštrukcije iz želenega jezika, namenjene tako osnovnošolcem, dijakom kot študentom. Pri izbiranju jezikovne šole je treba preveriti tečaj tako s cenovnega vidika kot tudi z vidika kakovosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *