Kako vzgojiti dobrega tržnika?

Ste vedno želeli postati uspešen in iskan tržnik pa žal nimate potrebne izobrazbe? Razveseljivo dejstvo je, da še vedno lahko uresničite svoje sanje, saj za delo v prodaji/trženju ni toliko pomembna izobrazba, temveč zagnanost in veselje do prodaje. Na izobrazbo gledajo delodajalci predvsem v primerih, ko poznavanje izdelka zahteva določeno tehnično znanje, npr. pri tehničnih izdelkih, medicinskih pripomočkih in zdravilih, nasplošno pa so pomembnejše veščine, znanja, izkušnje, sposobnosti in osebne lastnosti, ki privedejo do prodajnih rezultatov, saj je cilj povečati prodajo, povečati število strank in uvesti nove produkte, ki se bodo uspešno prodajali.

Dober tržnik mora torej biti dinamičen in samoiniciativen človek z naslednjo filozofijo: »Ne čakam na stranke, da pridejo k meni, temveč sam najdem stranke in pristopim k njim.«

Ključ do uspeha v trženju je tudi motivacija, seveda pa je naloga delodajalca, da tržnika še dodatno ustrezno stimulira (stimulativno plačuje glede na prodajni uspeh), mu nudi dodatne bonitete (npr. službeni avto, prenosni računalnik) in ceni njegovo delo (pohvale, priznanja, dodatne nagrade). (Vir: www.revija.mojedelo.com )

Razvidno je torej, da visoka stopnja izobrazbe vendarle ni vedno in povsod merilo za uspeh, saj pri tem delu pomembno vlogo igrajo osebnostne lastnosti, ki jih posameznih izoblikuje, po mnenju nekaterih strokovnjakov, nekatere že do 8 meseca starosti, veliko večino do 20 leta starosti, dokončno pa naj bi se posameznikova osebnost izoblikovala do 28 leta, posamezničina pa do 25 leta starosti. Katere so torej tiste pomembne osebnostne lastnosti, brez katerih je nemogoče postati uspešen tržnik? Za delo tržnika morajo biti najprej že v mladosti odlično razvite komunikacijske sposobnosti (pisne, ustne, sposobnosti poslušanja) ter sposobnosti predstavljanja na jasen način; potrebno je namreč biti sposoben proaktivno predstaviti in pritegniti stranko, najti pozitivne argumente na morebitne opombe stranke in se zavzeto držati planiranih prodajnih ciljev, ključna pa sta tudi sposobnost izgradnje odnosa s stranko in ohranjanje močnega partnerstva. Pomembne so še analitične sposobnosti, način sprejemanja odločitev, pripravljenost za učenje in samoiniciativnost. Vse to so osebne lastnosti, ki se jih je težje priučiti, če niso del osebnosti že od mladosti, obstajajo pa še znanja, ki po določenem času postanejo del osebnih sposobnosti in ki se jih morajo naučiti vsi, ki se želijo razviti v uspešnega tržnika, najpomembnejša sta strateški način razmišljanja ter voditeljske sposobnosti. Da pa ne bi mislili, da je postati dober tržnik kar tako, so vendarle potrebna nekatera specifična znanja, in sicer znanja o tržnem komuniciranju, tržnih raziskavah in analizah ter o vedenju porabnikov, znanja o ravnanju z izdelki, blagovnimi znamkami in porabniki, po raziskavah pa so manj pomembna znanja o trženju v trgovini na drobno in mednarodnem trženju.

Način vzgajanja je povsod izjemno pomemben dejavnik pri nadaljnem razvoju za kateri koli poklic. Če je le-ta uspešna in prilagojena posamezniku ter če so osvojena potrebna znanja, ki se jih pridobi s študijem, potem zagotovo ne bi smelo biti problema in bi uspešno trženje moralo biti zagotovljeno. V večini primerov je res tako, nemalo pa je primerov, ko je oseba s končano srednjo šolo izjemen tržnik. Vprašanje, ki se vam pri tem poraja, je zagotovo sledeče: »Pa kako je to mogoče, če pa imam jaz univerzitetno izobrazbo s področja trženja pa nisem tako uspešen?!« Takemu uspehu je najverjetneje največ pripomoglo najstarejše poznano in tudi prvo otrokovo izobraževanje, izobraževanje s posnemanjem. Podatki v knjigah so včasih tako suhoparni in težko razumljivi, poleg tega teorijo nemalo krat pišejo uspešni teoretiki, profesorji na univerzah, ki nimajo nobenih pravih izkušenj s trženjem in torej nikoli niso bili tržniki, teorijo o trženju pa pišejo na podlagi teorije iz drugih knjig.

Veliko prijetnejše in tudi uspešnejše je torej učenje s posnemanjem. Kako se tega lotiti? Preprosto stopite do tržnika, ki je že uspešen na svojem področji in predan delu. Če ne boste v isti stroki in mu torej ne boste konkurenca v prihodnosti, vam bo vsak z veseljem pomagal in povedal, kako uspešno prodajati in pretvoriti majhno vsoto denarja v bogastvo ter kako najhitreje pridobiti nove stranke in zadržati stare.

Najbolje se je sicer učiti iz lastnih izkušenj, vendar obstaja še boljši način učenja, in sicer se današnji uspešni poslovneži učijo z opazovanjem še uspešnejših ter iz njihovih napak in pazijo, da njihovih napak ne ponavljajo. (Več o tej temi na: http://ezinearticles.com)

Avtor: Brigita Bec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *