Neustavljiva rast mrežnega marketinga

Mrežni marketing je naziv za način poslovanja na več nivojih s pridobivanjem strank in sodelavcev. Osnovni namen takega načina trgovanja je izogibanje trgovini in drugim posrednikom, s tem pa naj bi bile cene izdelkov ali storitev nižje. Hkrati sistem distribucije izdelkov omogoča zaslužek svojim članom. Poenostavljeno povedano se pri mrežnem marketingu izpustijo vsi vmesni členi med proizvajalcem nekega produkta ali storitev in potrošnikom.

Na ta način se privarčuje veliko denarja zaradi vseh vmesnih »členov« (uvozniki, generalni zastopniki, prodaja na drobno, razne marže, stroški marketinga, oglaševanja …), ki na ta način odpadejo, »privarčevan denar« pa se uporabi za plačilo in nagrajevanje tistih, ki so svojim prijateljem priporočali določen produkt ali storitev. Moč mrežnega marketinga temelji na obljubah, da lahko vsakdo, ne glede na poklic, izobrazbo, kvalifikacije in izkušnje, pride z delom in trudom do dobrih zaslužkov. Sistem prodaje izkorišča najstarejši in najučinkovitejši način prodaje in prenos informacij od ust do ust. To je priporočanje izdelkov, storitev in tudi poslovnih priložnosti znancem, prijateljem, sodelavcem. Zastopnike odlikuje motiviranost in poznavanje izdelka. Njihova motiviranost se vzpostavlja skozi srečanja, usposabljanja, promocijska gradiva in nagrajevanje, ki temelji na »provizijskem sistemu«. Sistemov nagrajevanja je toliko kot podjetij, ki se ukvarjajo s takim načinom prodaje. Glavne razlike so v odstotkih, nivojih prodaje in nagradah. Več nivojev pomeni, da bodo zastopniki bolj motivirani za pridobivanje novih zastopnikov, manj nivojev pa večje zaslužke od osebne prodaje.

Piramidne sheme
Mrežni marketing spominja na piramidne sheme (recimo Catch the cash in druge), ker vrhnji delavci pokrivajo in dobivajo provizije od poslov spodnjih, vendar ne gre za isto stvar. Piramidne igre in verižna pisma so nelegalni poslovni sistemi ali povedano drugače – potegavščine. Na žalost večina ljudi ne loči med obema, zato, kadar mediji poročajo o nezakonitih piramidnih igrah, vsi občutijo krivdo, kot da so v isti skupini. Kar pritegne ljudi, da sodelujejo v takih oblikah mrežnega marketinga, so navidez nizki pristopni stroški, občutek pripadnosti skupini z enotnim ciljem, obljube o bajnih »postranskih« zaslužkih in možnostih zgodnje upokojitve. To morda velja za tiste na vrhu, za večino, po nekaterih ocenah kar 99 odstotkov vpletenih, pa ne.

Legalen poslovni model
»Pravi« mrežni marketing je povsem legalen poslovni model, v katerem podjetja izplačujejo provizije na podlagi prodanih izdelkov ali storitev. Sistemi, kjer člani dobijo provizijo samo za včlanjevanje drugih članov (piramidni sistemi), v Sloveniji, pa tudi v večini drugih držav, niso dovoljeni.

Resen pristop k uspehu
V mrežnem marketingu je lahko nekdo uspešen tako kot v vsakem drugem poslu. Brez resnega pristopa, trdega dela in vztrajnosti ni uspeha. Da nekdo uspe v tem poslu, mora pridobiti veliko znanj, ki jih skozi tradicionalno šolanje morda ni pridobil (komunikacija, prodaja, vodenje, samomotivacija …). Zaradi tega je za uspeh posameznika v tem poslu zelo pomembno, da ima podjetje, kateremu se pridruži, tudi odličen podporni sistem (seminarji, sestanki, treningi, knjige, kasete, priročniki). Brez teh orodij bosta tako posameznik kot podjetje hitro »pogorela«.

Prednosti mrežnega marketinga
Za podjetja so glavne prednosti: zelo nizki začetni stroški, minimalni stroški oglaševanja, možnost hitre rasti, motivirani prodajalci, velik odstotek kupcev se odloči za ponovni nakup, promocija poteka od ust do ust, zastopniki običajno plačujejo izdelke ob dobavi in zato podjetja nimajo težav z neplačniki.

Za zastopnike so prednosti predvsem: delo brez šefa, odličen dodaten zaslužek, spoznavanje novih ljudi, osebni razvoj in lastno razporejanje delovnega časa.
Prednosti za potrošnike pa so: izdelki so pristno predstavljeni, udobnost nakupa, zastopniki izdelke dostavijo na dom ali pa jih dobijo po pošti, možnost vrnitve izdelka.

V katerih panogah?
Mrežni marketing je ena trenutno najhitreje rastočih gospodarskih panog. Poslužujejo se ga praktično vsa večja podjetja – Google, Amazon, Nokia, banke, zavarovalnice. Pred nekaj leti so se v mrežnem marketingu prodajali predvsem izdelki in storitve, ki so bili nekaj posebnega oziroma so bili takšne vrste, da bi jih bilo brez pojasnila in razlage zastopnikov težko prodajati. Danes podjetja v mrežnem marketingu prodajajo tako rekoč vse izdelke za široko potrošnjo (čistila, kozmetiko, hišne pripomočke, manjše aparate in naprave, zdravstvene ter ortopedske pripomočke in podobno).

Viri:
www.skrivnosti-sveta.com
www.revija.mojedelo.com
www.wikipedia.org
www.mojuspeh.com

Avtor: Nadja Bezenšek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *