Oglašujte s pomočjo alternativnih medijev

Oglaševanje kot del tržno-komunikacijskega spleta je eno glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za prenos sporočil ciljni javnosti. Kot oglaševanje lahko opredelimo vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Izbira medijev, ki jo imajo oglaševalci in agencije na voljo, ter jo je nekoč obvladovalo »velikih pet« (televizija, tisk, radio, plakati in kino), je zdaj vse bolj dopolnjena z mlado, svežo skupino novih medijev. Med take netradicionalne medije, imenovane tudi novi, inovativni, alternativni mediji, avtorji po navadi uvrščajo skoraj vse inovativne načine prenosa sporočila do potrošnikov.
Po Shimpu je lahko čisto vsako okolje, v katerem lahko pišemo, pojemo, kričimo ali objavimo sporočilo, potencialni oglaševalski medij. Tako so zidovi stranišč, majice, avtobusne in železniške postaje, trgovine, nakupovalne kartice, tla v trgovini, tekmovalni avtomobili in čolni le nekatera mesta, v katera lahko vstavimo oglase.

Zakaj netradicionalni mediji?

V današnjem svetu so potrošniki odporni že na vse mogoče načine in oblike prepričevanja. Razvili so t. i. radarje, ki jih vključijo, kadar dobijo občutek, da jim želimo kaj prodati. V teh pogojih lahko netradicionalni mediji predstavljajo veliko prednost, saj presenetijo nepripravljenega potrošnika in preden ta vključi svoj ščit, že dosežejo svoj namen – prišli so namreč v njegovo mišljenje kot sporočilo, vsebina in ne kot oglas, »nevarnost«. Potreba po netradicionalnih medijih torej izhaja predvsem iz potrebe po boljšem načinu doseganja potrošnikov. Drugi razlog pa je dejstvo, da so tradicionalni mediji vse bolj zasičeni z oglasi.

Kako in kje torej oglaševati?

1. Brezplačne razglednice
So brezplačne kartice, ki jih lahko najdemo v skoraj vsakem trendovskem baru, slaščičarnah, picerijah, športnih klubih, študentskih servisih, pred kinodvoranami in podobno. Vsebujejo različna komercialna pa tudi družbena in ideološka sporočila. Vrhnja stran razglednice nosi oglasno sporočilo, spodnja (zadnja) stran pa je prazna, da lahko nanjo kaj napišemo in se lahko pošlje kot razglednica (kar je pri uporabnikih seveda bolj zaželeno) ali pa oglaševalec nanjo napiše informacije, ki jih želi posebej poudariti. Tako lahko hkrati meri tudi odziv potrošnikov. Ciljna skupina tega medija je neulovljiva generacija X, mladi ljudje brez predsodkov. V Sloveniji se je ta oglasni medij pojavil jeseni leta 1997. Prve brezplačne razglednice so se imenovale kartice feliks, saj je bil njihov zaščitni znak ptič z velikim kljunom in trebuhom – feliks. Sedaj se poleg njih z distribucijo brezplačnih razglednic ukvarjajo še razglednice Vidic.

2. Toaletni prostori
Oglaševanje na javnih toaletnih prostorih je v Sloveniji kar pogosto. Oglasi so v osnovi plakati, lepo uokvirjeni in obešeni na steno, vrata toaletnih prostorov, prostorov nad umivalniki ali pisoarji. Pri nas se je takega oglaševanja leta 1998 domislila skupina ljubljanskih študentov. Čeprav so imeli oglaševalci na začetku precej pomislekov, češ da na straniščih pa že ne bodo oglaševali, so sčasoma ugotovili, da lahko ta oglasni medij ponudi zelo veliko. Potrošnike namreč razdeli po spolu, lahko pa tudi po starosti, stilu življenja, premožnosti. Poleg tega je to okolje, v katerem ni oglaševalske gneče in se oglaševalcem ni treba boriti za potrošnikovo pozornost. In kaj se oglašuje? Pravzaprav vse – od oblek, ur, športnih izdelkov, različnih pijač, izdelkov za osebno nego, zdravil, …

3. Ročaji bencinskih črpalk
Zadnje čase se tudi pri nas pojavljajo oglasi na ročkah za natakanje goriva na bencinskih črpalkah. Oglaševalci so našli še eno »časovno luknjo« v prostem času ljudi, saj ti večino časa med natakanjem goriva dejansko nimajo kaj početi. Hkrati je to dober način, da najdejo potencialnega potrošnika tik pred krajem (potencialnega) nakupa. Zato se na teh mestih največ oglašuje izdelke, ki jih lahko potrošnik nato dejansko kupi v trgovini bencinskega servisa. Vendar pa se na ročkah oglašujejo tudi drugi izdelki. Zanimiv je bil oglas za avtomobil Volkswagen TDI, katerega slogan na ročki za natakanje goriva se je glasil: »Če bi vozili VW TDI, tega oglasa ne bi videli tako pogosto.« S tem so hkrati poudarili ekonomičnost avtomobila.

4. Talno oglaševanje
Oglaševanje na tleh omogoča oglaševalcu, da je ob pravem času na pravem mestu. Potrošniki, ki se bližajo prehodu med policami in gledajo navzdol, dobesedno stopijo na oglasno sporočilo in mu zato namenijo pozornost. V nasprotju z večino oglasnih medijev tla še niso prenatrpana z oglasnimi sporočili, poleg tega pa so že sama po sebi nekaj novega, zanimivega, drugačnega. Presenečenje pa je dober način, da oglas prodre do potrošnika in njegove zavesti.

5. Tranzitno oglaševanje
To je oglaševanje na avtobusih, vlakih, taksijih, avtomobilih, ladjah. Glavna prednost tega oglaševanja je njegova mobilnost. Vozila se vozijo po mestih, med mesti in tako oglasi dosežejo tako tiste, ki se dejansko prevažajo kot tudi tiste, mimo katerih se peljejo. V Sloveniji so v večjih mestih pogosti oglasi na straneh mestnih avtobusov, ki so s svojimi estetskimi poslikavami deležni nemalo pozornosti. Leta 1999 so tudi Slovenske železnice prispevale »svoj« oglaševalski medij – poslikavo vlakov.

6. SMS oglasi
So način oglaševanja, ki pošilja oglasna sporočila na zaslončke mobilnih telefonov. V Sloveniji je s takim oglaševanjem prva začela SMS liga, ki potrošniku plačuje, da sprejema in bere sporočila oglaševalca. Oglaševalci so hitro izkoristili priložnost, ki se jim je ponudila z razvojem mobilne telefonije, saj je potrošnik preko mobilnega telefona dosegljiv praktično vedno in povsod. Da potrošnik dobiva takšne oglase (na primer preko SMS lige), se mora včlaniti v sistem, pri čemer izpolni vprašalnik s praktično vsemi možnimi osebnimi podatki. Prednost takega oglaševanja je, da potrošnik prejme le oglase, katerih vsebina se sklada z njegovo osebnostjo, življenjskim stilom. Omogočeno je torej zelo natančno ciljanje in doseg želene ciljne skupine.

7. Rumene strani
Kot zelo učinkovit netradicionalni oglaševalski medij se uporabljajo rumene strani, katerih bistvena značilnost je, da vsebujejo relevantne informacije, ki so potrošniku na voljo točno takrat, kadar jih potrebuje. Bralci rumenih strani so ljudje, ki vedo, kaj si želijo, ne vedo pa, kje je to mogoče kupiti. Rumene strani so kot oglasni medij učinkovite tudi zato, ker večina ljudi informacij v njih ne dojema kot oglase.

Viri:
www.wikipedia.org
Shimp A. Terence (2000): Advertising, promotion: supplemental aspects of integrated marketing communications. 5th edition. The Dryden Press. Fort Worth.

Avtor: Nadja Bezenšek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *