Prodal bi delež v d. o. o. – kaj moram vedeti?

Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je sestavljen iz osnovnih vložkov vse njenih družbenikov (osnovni vložki se lahko zagotovijo v denarju, stvareh, pravicah ali kot storitev). Na podlagi osnovnega vložka pridobi vsak družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih in ki družbeniku daje določena upravljavska in premoženjska upravičenja (glasovanje na skupščini, udeležba v dobičku …). Družbenik lahko svoj poslovni delež ali njegov del proda. Pri tem je potrebno upoštevati določena pravila; posebej v primerih, ko je družbenikov več in imajo ostali družbeniki predkupno pravico.

Predkupna pravica pomeni pravico družbenikov, da kupijo poslovni delež, ki ga družbenik prodaja, pod enakimi pogoji (cena, roki plačila itd.), pod kakršnimi bi ga bil pripravljen kupiti potencialni kupec (ki ga je našel družbenik, ki želi prodati delež). Obstoječi družbeniki imajo torej pri nakupu poslovnega deleža prednost pred ostalimi osebami.
Najprej je potrebno v družbeni preveriti, ali predkupna pravica obstaja. Družbena pogodba namreč lahko predkupno pravico izključi. Če družbena pogodba o tem nima nobenih določb, potem predkupna pravica obstaja(!) po samem zakonu in jo je potrebno upoštevati!

Če torej predkupna pravica obstaja, mora družbenik, ki prodaja svoj poslovni delež, druge družbenike pisno obvestiti o nameravani prodaji in o pogojih prodaje ter jih pozvati, da mu sporočijo svojo morebitno pripravljenost za nakup v roku enega meseca od prejema obvestila. Če kateri od družbenikov uveljavi predkupno pravico, mu mora družbenik prodati svoj poslovni delež. Če je več družbenikov pripravljenih kupiti poslovni delež, postanejo imetniki prodanega deleža vsi ti družbeniki skupaj. Prodajna pogodba za poslovni delež mora biti sklenjena v obliki notarskega zapisa.

Več informacij in nadaljevanje prispevka na: http://www.pravno-davcno-svetovanje-jkgroup.si/index.php/component/content/article/28-clanki-in-nasveti/99-rad-bi-prodal-bi-dele-v-doo-kaj-moram-vedeti-/?utm_source=poslovnisvet&utm_medium=clanek&utm_content=prodajadelezavdoo.

 

Avtor: Boris Kozlevčar, Matija Jamnik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *