Vodenje

Kakšna je razlika med vodenjem in leadershipom?

Ločimo med operativnim vodenjem (upravljanjem) in voditeljstvom (leadershipom). Pri operativnem vodenju gre za vzpostavitev strukture, ki vključuje izdelavo načrtov in podrobnosti, vzpostavljanje strukture za doseganje ciljev, spremljanje napredka v primerjavi z načrti in uresničevanje in doseganje rezultatov, ki jih pričakujejo drugi. Pri leadershipom gre za uspešno uvajanje sprememb in prilagajanje, ki zajema razvijanje in uresničevanje vizije za prihodnost, izbiranje pravih ljudi in njihovo usmerjanje, motiviranje, navduševanje zaposlenih in spodbujanje energije v njih, da bi lahko premagali vse ovire, ki jim stojijo na poti, uvajanje sprememb pri metodah in proizvodih, da bi organizacija ostala konkurenčna.

Kakšni so trendi na področju vodenja?

V zadnjih letih se povečujejo zahteve. Spreminja se vsebina njihovih delovnih nalog in opazen je trend od operativnega vodje do voditeljstva (leaderja). Novi vodja se veliko bolj ukvarja z ljudmi, medtem ko opravljanje lastnih operativnih delovnih nalog dobiva sekundarni pomen. Prednostne naloge vodje so: postavljanje strategije, vizionarsko mišljenje, ustvarjanje novih poslovnih priložnosti, skrb za razvoj zaposlenih, spodbujanje inovativnosti ipd. Za dobro izpolnjevanje teh nalog se zahtevajo posebne kompetence: vodja mora dosegati visok nivo čustvene inteligence, s pomočjo katerega se lažje sporazumeva z ljudmi, išče njihove potenciale in zna obvladovati samega sebe. Prav tako se od njega zahtevajo odprtost, avtentičnost in predanost ciljem.

Kaj je coaching?

Po definiciji mednarodne zveze coachev (International Coaching Federation) je coaching interaktivni proces, v katerem vodja (coach) s pomočjo uporabe coaching metod in tehnik vzpostavi miselne procese, ki zaposlenemu pomagajo, da dosega boljše rezultate, da poveča delovno motivacijo in nadgradi svoje kompetence. Coaching poteka s pomočjo dialoga med vodjo in zaposlenim. Coach je izurjen v postavljanju vprašanj, ki zaposlenemu vzpodbudijo miselne procese, s pomočjo katerih izboljša svojo motivacijo, svoj odnos do dela, najde področja, na katerih se skrivajo njegovi izzivi ipd. Pri tem je potrebno, da vodja zelo dobro obvlada tehniko, tako da zaposleni resnično čuti, da mu vodja želi pomagati in se ne počuti napadenega.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *