Različne oblike tolmačenja

Poleg pisnega prevajanja poznamo tudi ustno prevajanje. Poznamo simultano in konsekutivno tolmačenje. Pri obeh tipih tolmačenja gre za ustno prevajanje jezika ali govorice. Razlika je v tem kako hitro je prevod prenesen končni osebi ali ciljni skupini. Simultano tolmačenje poteka hitro, največkrat preko slušalk. Tako tolmačenje se uporablja za pomembne konference, seminarje, pomembni sestanki,…

Konsekutivno tolmačenje poteka v intervalih. Med temi intervali si tolmač poskuša čim več zapomniti, mogoče zapisati, če ima priložnost in nato ko ima možnost informacijo posreduje določeni osebi. Zelo pogosto se tolmačenja poslužuje sodišče, ki ima zaposlene sodne tolmače. Tolmač mora biti izkušen poliglot. Z znanjem enega jezika ne more preživeti v svetu tolmačenja.

Čedalje bolj se razvija nova smer tolmačenja in sicer tolmačenje sanj. Ta nima nobene povezave z jezikom. Te vrste tolmači s pomočjo ključnih pojmov, besed, predmetov,… osmislijo pomen sanj. Sanjski simboli nekaterim osebam pomagajo dati smisel življenja in pri tem jim pomagajo tolmači sanj. Obstaja veliko različnih sanjskih knjig.

Zagotovo je že vsak oddal kri v analizo. Ko izgubiš pol dneva pri zdravniku, dobiš laboratorijski izvid na katerega se nič ne spoznaš. Na listu so napisane same kratice. Tudi ko jih poskušaš vnesti v internetni iskalnik ne najdeš nič. Medicinska sestra, ki jo prosiš za pomoč nima časa. Kaj storiti? Pri tem ti lahko pomaga tolmač krvne slike.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *