Prezračevalni sistemi

prezdračevalni sistemPrezračevalni sistemi zagotavljajo kakovost življenja. Kakovost življenja je sestavljena iz več različni dejavnikov. Eden od njih je bivanjski prostor. Za kakovost življenja morajo biti v njem zagotovljeni kakovostni bivalni pogoji. V prvi vrsti jo določa kakovost zraka ter temperatura. Pri zagotavljanju kakovosti bivalnih pogojev imamo v Sloveniji probleme. Približno polovica prebivalcev Slovenije ima probleme z preveliko vlago in plesnijo. To pa znižuje kakovostne bivanjska pogoje. Prezračevalni sistem omogoča novo kakovost bivanja v bivalnih prostorih, zmanjšuje stroške njihovega ogrevanja, izboljšuje zdravje prebivalcev v njih ter ima številne druge pozitivne učinke na večanje kakovosti življenja.

Za rešitev tega problema sicer obstaja zelo stara rešitev, ki v mnogih primerih še danes ni iz mode. Stanovanjske pogoje, ki jih pesti prevelika vlaga izboljšamo tako, da prostor oziroma prostore prezračimo. Klasičen način predvideva od odpiranje oken in vrat, s tem pa v prostor vstopi svež zrak iz okolice. Vendar pri tem nastane več težav. Z odpiranjem oken izgubimo tudi toploto v prostoru. Slednjo v zimskih mesecih zagotavljamo z ogrevanjem.

Kar pomeni, da z zračenjem na klasičen način, izgubljamo toploto, katero moramo kasneje z namenom ustvarjanja kakovostnih bivanjskih pogojev nadomestiti. Razmere v okolici tudi niso vedno kakovostne, zato odpiranje oken in vrat odpade. Saj s tem v bivalne prostore ne vnašamo slabše bivalne pogoje. Predstavlja jih prepih, hrup, umazan zrak ter hlad v zimskih mesecih v poletnih pa toplota. Rešitev pomanjkljivosti klasičnega načina je sodoben način. Temelji na prezračevanju prostorov s sistemi za prezračevanje. P

rezračevalni sistem omogoča, da je prezračevanje kakovostno. To pomeni, da ne povzroča prepiha, ni zaznamovano s hrupom iz okolice, v bivalne prostore tudi ne vnašamo umazan zrak, kot tudi ne hladnega ali toplega zraka. Imamo pa še druge prednosti. S takim prezračevanjem prihranimo na toplotni energiji. V primerjavi s klasičnim prezračevanjem prostorov prihranimo približno tretjino toplotne energije. Kar se pozna na stroških ogrevanja. Večji kot so stroški ogrevanja, več prihrankov imamo, investicija se prej povrne. Nadalje se kakovost življenja izboljša zaradi manjših možnosti zdravstvenih težav. Škoduje nam prepih, alergije ter številne druge negativne posledice nekakovostnega zračenja. Ker takšen sistem prezračevanja prinaša novo kakovost življenja je tudi zaželen, iskan ter vedno bolj pogost.

Podjetje Orca Energija d.o.o. ponuja kvalitetne toplotne črpalke. Kliknite na povezavo in preverite.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *