Varstvo osebnih podatkov

varstvo osebnih podatkovVarstvo osebnih podatkov je temelj pravic, ki jo ima vsak svetovljan.  Vsi ljudje se vsak dan srečujemo s tem terminom. Po navadi, se niti na zavedamo, da nam je ta pravica – varstvo osebnih podatkov, mnogokrat kršena. Na podlagi tega postaja varstvo osebnih podatkov termin, ki se ga vedno bolj vsi zavedamo. Do kršitev pa seveda še vedno prihaja, kljub Ustavi, na podlagi katere imamo zagotovljeno varstvo osebnih podatkov. Varstvo osebnih podatkov je predvsem namenjeno temu dejstvu, da se posamezniku ne kršijo neupravičeni posegi v njegovo zasebnost.

Zakon o varstvu osebnih podatkov v R Sloveniji določa, da ima absolutno vsak posameznik, zagotovljeno varstvo osebnih podatkov, ne glede na njegov status in prebivanje. Bistvo varstva osebnih podatkov ni samo varovanje posameznikovih  osebnih podatkov, ampak predvsem  varovanje posameznikovih pravic.

Osebne podatke posameznika lahko uporabimo in koristimo samo, če je posameznik seznanjen z njihovo obdelavo in nam je podal pisno izjavo za uporabo le teh. Ta napisan stavek velja le za fizične osebe. Za gospodarske družbe in na splošno pravne osebe pa velja, da lahko uporabljajo osebne podatke posameznikov oziroma njihovih zaposlenih, brez pisne privolitve posameznika, ampak zgolj za pripravo pogodb o sodelovanju, zaposlitvi in uveljavljanje pravic iz pogodb o sodelovanju, zaposlitvi. Prav posebej tudi določa Zakon o varstvu osebnih podatkov državnim organom, lokalnim skupnostim ureditve, glede varstva osebnih podatkov posameznikov, kajti lahko delujejo in uporabljajo le osebne podatke posameznikov, ki so določeni z zakonom. Vsekakor pa mora biti posameznik pisno seznanjen, kakšen je namen uporabe in obdelave njegovih osebnih podatkov, ter seveda seznanjen mora biti s časom shranjevanja njegovih osebnih podatkov.

V kolikor posameznik misli, da so bili njegovi osebni podatki zlorabljeni, se seveda lahko pritoži in poda prijavo pooblaščencu, ki je zadolžen za varstvo osebnih podatkov.

Če povzamemo, lahko trdimo, da se posamezniki niti ne zavedajo pomena, ki jo predstavlja varstvo osebnih podatkov, zato bodo maja 2018 postali pogoji glede tega področja še strožji. Prav tako bodo kazni še višje, v primeru kršenja le teh pravic.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *