Tag Archives: borza

finance

Kako zmanjšati naložbena tveganja?

Se še spomnite reka: »Kdor ne razkira, ne profitira!«? To je vsekakor res, vendar se je v zadnjem letu izkazalo, da so tisti, ki so tvegali veliko, izgubili še več. Zlom finančnega trga je vlagatelje naučil, da je pri naložbah potrebna zadostna mera previdnosti, saj dolgoročno velika tveganja ne prinašajo velikih dobičkov.
finance

Trg vrednostnih papirjev za začetnike

Razmišljate o vstopu na finančno sfero in se spogledujete s trgovanjem z delnicami, vendar vam manjkajo ekonomska znanja in pogled v svet poslovanja z vrednostnimi papirji? V prispevku se boste seznanili z osnovnimi termini in načini poslovanja na trgu vrednostnih papirjev. Trg vrednostnih papirjev delimo na primarni in sekundarni trg. Primarni trg je namenjen novim izdajam vrednostnih papirjev, preko katerih izdajatelji zbirajo kapital za financiranje svojega poslovanja. Na drugi strani je sekundarni trg vrednostnih papirjev namenjen trgovanju z že obstoječimi finančnimi oblikami in je v grobem razdeljen na trg obveznic, trg delnic in trg kratkoročnih vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza).Trgovanje z vrednostnimi papirji na Ljubljanski borzi poteka bodisi v neprekinjenem bodisi v avkcijskem načinu trgovanja, in sicer so likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment z neprekinjenim načinom trgovanja, medtem ko so manj likvidni vrednostni papirji uvrščeni na segment, kjer je v veljavi avkcijski način trgovanja. read more »