Tag Archives: delovno pravo

zaposlovanje

Nadomestilo za neizrabljen letni dopust ob prenehanju pogodbe o zaposlitvi

Drugi odstavek 163. člena Zakona o delovnih razmerjih (ZDR, Ur. l. RS št.42/02 in nad.) določa izrabo letnega dopusta.

“Delodajalec je dolžan delavcu zagotoviti izrabo letnega dopusta do konca tekočega koledarskega leta, delavec pa je dolžan do konca koledarskega leta izrabiti najmanj dva tedna, preostanek pa v dogovoru z delodajalcem do 30. junija naslednjega leta.” 166. člen določa neveljavnost odpovedi pravici do letnega dopusta.”Neveljaven je sporazum, s katerim bi se delavec in delodajalec dogovorila o odškodnini za neizrabljen letni dopust, razen ob prenehanju delovnega razmerja”.

read more »

zaposlovanje

Mobing postaja vse bolj razširjen

Pojav, ki prizadene vse več delavcev, v različnih kulturah poimenujemo z različnimi izrazi (“mobbing”, “bullying”, teroriziranje, viktimiziranje, trpinčenje, šikaniranje), za vsemi pa se skriva podoben pomen: sistematično slabo ravnanje s podrejenimi, sodelavci ali nadrejenimi, ki lahko, če se ponavlja ali poteka kontinuirano, povzroči žrtvam resne socialne, psihične in telesne zdravstvene težave.

read more »