Tag Archives: dodana vrednost

podjetnistvo

Ekonomski kazalniki poslovanja podjetja

Kazalniki poslovanja podjetja so pogosto preveč kompleksni za razumevanje večine laikov na tem področju. Gre za različne sete predvsem finančnih kazalnikov, ki nam povedo, v kakšnem ciklu se nahaja bodisi gospodarstvo bodisi podjetje.

read more »

vodenje

Metode ustvarjanja dodane vrednosti po zaposlenem

Podjetja obstajajo zato, da ustvarjajo vrednost in danes, ko se industrijska družba dokončno umika novi dobi, dobi znanja in informacij, se vse več vrednosti ustvari iz naslova intelektualnega kapitala v podjetju. Ključni sestavini intelektualnega kapitala sta strukturni in človeški kapital in ravno človeki kapital je tisti, ki temelji na znanju zaposlenih, osebnih lastnostih in njihovih neprecenljivih izkušnjah, vendar pa uspešni in visoko motivirani zaposleni vsakemu podjetju zagotovo poleg dobička predstavljajo tudi strošek, ki nemalokrat ni majhen. read more »