Tag Archives: mediji

marketing

Kje se najbolj splača oglaševati?

Trenutno se večina podjetij ukvarja s tem, kako zmanjšati stroške. Oglaševanje in na splošno marketing sta ponavadi med prvimi deli budgeta, ki jih podjetja krčijo. Zagotovo je prav, da se kot odgovoren lastnik podjetja vprašate, kaj in kje se vam še splača oglaševati in kje ne. Oglaševanje je vendarle nuja vsakega podjetja, saj bi močno zmanjšanje oglaševanja pomenilo manj naročil, kar bi posledično pomenilo še manj denarja za oglaševanje in še manj naročl in znašli bi se v začaranem krogu, iz katerega je težko najti izhod.
read more »

marketing

Oglašujte s pomočjo alternativnih medijev

Oglaševanje kot del tržno-komunikacijskega spleta je eno glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za prenos sporočil ciljni javnosti. Kot oglaševanje lahko opredelimo vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Izbira medijev, ki jo imajo oglaševalci in agencije na voljo, ter jo je nekoč obvladovalo »velikih pet« (televizija, tisk, radio, plakati in kino), je zdaj vse bolj dopolnjena z mlado, svežo skupino novih medijev. Med take netradicionalne medije, imenovane tudi novi, inovativni, alternativni mediji, avtorji po navadi uvrščajo skoraj vse inovativne načine prenosa sporočila do potrošnikov. read more »