Tag Archives: odpuščanje

podjetnistvo

Odpuščanje delavcev iz poslovnega razloga

Redna odpoved pogodbe iz poslovnega razloga je ena izmed občutljivejših tem in vprašanj delovnega prava, saj posega tako na stran delavca, ko zadeva njegova pravno in socialno varnost, kot tudi na stran delodajalca, ko zadeva njegovo svobodno poslovanje. Temeljni zakon, ki pri nas opredeljuje pravice in obveznosti oz. vse splošne določbe v zvezi z delovnimi razmerji je Zakon o delovnih razmerjih (ZDR). Del delovnih razmerij pa je tudi odpoved pogodbe o zaposlitvi. V današnjih težkih gospodarskih časih, ko se vedno več podjetij ukvarja s težavami in so na robu preživetja, je razlog za odpoved iz poslovnega razloga postal eden izmed bolj priljubljenih odpovednih razlogov, ki pa v sebi nosi tudi nekatere pasti, saj lahko delodajalca, v primeru nepravilno izpeljanega postopka, stane veliko več kot pa le nekaj sivih las in neprespanih noči. read more »