Tag Archives: oglaševanje

marketing

Razlika med učinkovitostjo in uspešnostjo oglaševanja

Pri merjenju učinkov oglaševanja nas zanima, ali je bilo oglaševanje učinkovito in ali je bilo uspešno. V vsakodnevnem besednjaku se oba pojma (učinkovitost in uspešnost) pogosto uporabljata kot sopomenki, ampak strokovnjaki so opredelili pomembno ločnico med obema pojmoma. V članku se boste seznanili s temeljnimi razlikami med učinkovitostjo in uspešnostjo oglaševanja ter spoznali mehanizme, s pomočjo katerih merimo eno in drugo.
read more »

marketing

Kje se najbolj splača oglaševati?

Trenutno se večina podjetij ukvarja s tem, kako zmanjšati stroške. Oglaševanje in na splošno marketing sta ponavadi med prvimi deli budgeta, ki jih podjetja krčijo. Zagotovo je prav, da se kot odgovoren lastnik podjetja vprašate, kaj in kje se vam še splača oglaševati in kje ne. Oglaševanje je vendarle nuja vsakega podjetja, saj bi močno zmanjšanje oglaševanja pomenilo manj naročil, kar bi posledično pomenilo še manj denarja za oglaševanje in še manj naročl in znašli bi se v začaranem krogu, iz katerega je težko najti izhod.
read more »

marketing

Kaj imajo skupnega najboljše oglaševalske kampanje vseh časov?

Ne glede na to, kako dober izdelek ali storitev prodajate, ključno vlogo pri uspehu igra dobro oglaševanje izdelka ali storitve. Izjemnega pomena je narediti dobro oglaševalsko kampanjo, ki vsebuje eno idejo in temo ter tvori celostno komunikacijo v smislu sporočanja za javnost, z namenom predstaviti izdelek v najboljši meri in potencialne stranke prepričati v nakup.

read more »

marketing

Oglašujte s pomočjo alternativnih medijev

Oglaševanje kot del tržno-komunikacijskega spleta je eno glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za prenos sporočil ciljni javnosti. Kot oglaševanje lahko opredelimo vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Izbira medijev, ki jo imajo oglaševalci in agencije na voljo, ter jo je nekoč obvladovalo »velikih pet« (televizija, tisk, radio, plakati in kino), je zdaj vse bolj dopolnjena z mlado, svežo skupino novih medijev. Med take netradicionalne medije, imenovane tudi novi, inovativni, alternativni mediji, avtorji po navadi uvrščajo skoraj vse inovativne načine prenosa sporočila do potrošnikov. read more »