Tag Archives: podjetje

vodenje

Kaj je management?

Skupek znanj in spretnosti? Analitična orodja, katere nas učijo v poslovnih šolah? Vrnite se k osnovam, kot jih najbolje zna predstaviti Peter Drucker. Management predvsem temelji na nekaj ključnih principih, kot uči Drucker v svojih delih:
  1. Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomankljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa. read more »
vodenje

Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize

Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje. read more »
vodenje

Kaj pomeni biti odličen vodja?

»Odlični voditelji imajo izvrsten občutek za druge. Osredotočajo se na rezultate, a natančno vedo, kako do njih priti s pomočjo svojih sodelavcev. Voditelji so tisti, ki vlivajo zaupanje in znajo stvari obrniti na bolje” (Deiric McCannom”, avtor knjige “Leadership Charisma).

Vodenje in organizacijo podjetja je dandanes potrebno prilagoditi okolju, če želimo da bo podjetje uspešno poslovalo. Managerji in vodje morajo imeti zastavljene jasne cilje o tem kaj želijo doseči. To pa bodo lahko dosegli s pravilnim usmerjanjem svojih sodelavcev. Vodenje se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge reševali čim bolje, ob čim manjših stroških in ob čim večjem zadovoljstvu. read more »