Tag Archives: stili vodenja

vodenje

Ženski in moški stil vodenja

V zadnjih desetletjih je v literaturi o managementu možno zaznati veliko ugibanj in posledično raziskav na temo vodstvenih stilov. Fenomen žensk v managementu je sprožil vprašanje, ali imajo ženske, ko vstopijo v management zaradi svojih posebnih značilnosti res drugačen vodstveni stil kot moški. V osemdesetih letih je bilo razširjeno mnenje, da uspešni managerski stil označujejo lastnosti, ki jih tradicionalno povezujemo z lastnostmi, značilnimi za moške. Takšne so na primer agresivnost, tekmovalnost, individualizem, avtoritarnost, ukazovanje in kontrola, malomarnost, želja po tveganju, izključitev zaposlenih pri odločanju, celo brezkompromisnost. V devetdesetih letih pa so se začele pojavljati ocene, da je uspešen tak stil, ki ga označujejo lastnosti, sicer značilne za ženske. Njihov stil vodenja odlikujejo demokratičnost, potrpežljivost, previdnost, natančnost, interaktivnost, sodelovanje s kolegi, pomoč podrejenim in vključevanje smisla za družino v delovno okolje. read more »
vodenje

Ali je priljubljenost vodij pomembna?

Organizacije delujejo po takšnem ali drugačnem hierarhičnem sistemu. Velika večina jih ima piramidno strukturo, kjer se posamezne enote znotraj te velike piramide ponovno piramidno organizirajo z enim vodjem, morebitnim pomočnikom ali pomočniki vodje in več zaposlenimi. Vodja je tako odgovoren za celico znotraj organizacije in njegova vloga je vse prej kot lahka. Na eni strani mora voditi skupino, deliti naloge, jih nadzirati in odgovarjati za njihovo delovanje, po drugi pa nagrajevati uspehe in sankcionirati neuspehe. Zato, da so lahko uspešni, morajo vodje vzpostaviti čim bolj pristen odnos s svojo skupino. read more »