Tag Archives: varstvo pravic staršev

osebni razvoj

Družini prijazno podjetje

Čeprav je veliko govora o enakopravnosti med spoloma, razlike med ženskami in moškimi ostajajo v številnih vidikih, na primer pri usklajevanju poklicnega in družinskega življenja. V Evropi je stopnja zaposlenosti žensk z vzdrževanimi otroki le 62,4 odstotka, medtem ko je pri moških ta delež kar 91,4 odstotka. Tudi večina zaposlenih s krajšim delovnim časom je ženskega spola – 76,5 odstotka. read more »