Tag Archives: vodenje

vodenje

Kako izboljšati učinkovitost zaposlenih?

Kot dobremu vodji podjetja vam je zagotovo ena izmed pomembnejših stvari kvaliteta ter storilnost vaših sodelavcev, oziroma zaposlenih. Zavedati se je namreč potrebno, da je ključ do uspešnega poslovanja ravno v zaposlenih, ki se na svojem delovnem mestu dobro počutijo. Različne psihološke raziskave so pokazale, da le zadovoljen zaposleni maksimalno izkoristi svoje sposobnosti in tako prispeva k hitri rasti podjetja, kjer je zaposlen.

read more »

vodenje

Kaj je management?

Skupek znanj in spretnosti? Analitična orodja, katere nas učijo v poslovnih šolah? Vrnite se k osnovam, kot jih najbolje zna predstaviti Peter Drucker. Management predvsem temelji na nekaj ključnih principih, kot uči Drucker v svojih delih:
  1. Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomankljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa. read more »
vodenje

10 lastnosti dobrega vodje

Umetnost vodenja je sposobnost, ki je v veliki meri posamezniku prirojena veščina, če pa žal niste med srečneži s to prirojeno sposobnostjo, je razveseljiva novica, da se je te umetnosti po dognanjih različnih raziskav možno tudi priučiti, vendar pa je kljub vsem naporom in vztrajnosti ob usvajanju znanja te vrste potrebno imeti razvite tako imenovane obrobne sposobnosti in spretnosti, ki so pogoj za razvoj nujno potrebnih lastnosti dobrega vodje.

read more »

vodenje

Uvajanje novega vodje

Pogosto je povsem zmotno in napačno mnenje, da ključni oziroma vodilni kadri ne potrebujejo uvajanja. To zagotovo ne drži, saj se vsaka organizacija in delovno mesto občutno razlikujeta od prejšnjih, ne glede na to, koliko izkušenj posameznik že ima iz preteklosti in kako izjemni so njegovi minuli rezultati. Ker je uspeh podjetja najbolj odvisen ravno od vodilnih kadrov, mora njihovo uvajanje biti toliko bolje organizirano. To pomeni, da je novega vodjo potrebno prepričati, da je organizacija, ki se ji je pravkar pridružil, prava za gradnjo kariere. read more »
vodenje

Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize

Najrazličnejše spremembe na trgu zahtevajo od vodstva podjetja nenehno prilagajanje in hitro odzivnost. V današnjem konkurenčnem okolju in ob vplivih globalizacije ter ostre konkurence ostajajo specifična znanja, raziskave in razvoj, inovativen kader ter ustrezno motivirani zaposleni najmočnejše orožje podjetja za preživetje. Zato je motivacija eden izmed najpomembnejših dejavnikov v vsakem podjetju, saj vpliva na doseganje boljših rezultatov tako v življenju posameznika kot tudi v podjetju. Vir konkurenčne prednosti tako niso več samo kapital in nova ter sodobna tehnologija, temveč usposobljeni in motivirani zaposleni, ki bodo s svojimi svežimi idejami in z inovativnim pristopom bistveno pripomogli k večji uspešnosti podjetja. Motiviranje zaposlenih v času gospodarske krize za vodenje predstavlja velik problem in ob enem tudi izziv. Zato je zelo pomembno za podjetja, da se vodstvo primerno in ustrezno pripravi na nastalo situacijo in skupaj z zaposlenimi poišče ideje in rešitve za uspešno poslovanje podjetja v prihodnje. read more »
vodenje

Kaj pomeni biti odličen vodja?

»Odlični voditelji imajo izvrsten občutek za druge. Osredotočajo se na rezultate, a natančno vedo, kako do njih priti s pomočjo svojih sodelavcev. Voditelji so tisti, ki vlivajo zaupanje in znajo stvari obrniti na bolje” (Deiric McCannom”, avtor knjige “Leadership Charisma).

Vodenje in organizacijo podjetja je dandanes potrebno prilagoditi okolju, če želimo da bo podjetje uspešno poslovalo. Managerji in vodje morajo imeti zastavljene jasne cilje o tem kaj želijo doseči. To pa bodo lahko dosegli s pravilnim usmerjanjem svojih sodelavcev. Vodenje se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge reševali čim bolje, ob čim manjših stroških in ob čim večjem zadovoljstvu. read more »