Jedilne mize

jedilne-mize-dankuchenJedilne mize  so lahko izbrane po načelu slediti najboljšim. Največkrat gre v takih primerih za izjemne zahteve. V praksi niso redkost, velikokrat gre za najboljši možni izkoristek vseh ponujenih možnosti na trgu. Na trgu imamo danes številne možnost, ljudje, ki opremljanje jemljejo kot izziv, se z njimi z veseljem soočijo. Razlogi za nakup jedilne mize so različni, nekateri bi želeli preprosto najboljše, drugi bi radi izrazili svoje estetsko razumevanje opremljanja, tretji bi radi dober prostorski izkoristek, razlogov pa je še veliko.

Kdor želi preprosto najboljše jedilne mize, se ne bo zadovoljil z hitrim pregledom ponudbe, ampak bo izbiral vse dokler ne izpolni celotnega spiska svojih želja. Kupci take sorte tudi sicer v življenju ničesar nočejo prepuščati naključju, pri pohištvu ni nič drugače. Pohištvo najprej preučijo, se po potrebi podučijo o vseh njegovih lastnostih.

Gre za obsežen spisek lastnosti jedilnih miz, za katerih spoznavanje si vzamejo čas. S tem postanejo pravi strokovnjaki, saj poznajo vrste materialov, izvedbe, sestavne dele in podobno. Njihova dokončna odločitev glede nakupa jedilne mize je temeljita, kdor ima priložnost pridobiti njihov nasvet z istega področja, lahko računa z dobro referenco in pomočjo pri izbiri.

Jedilni mizi pripadajo izjemne možnosti izkoristka osebnih želja in zahtev.

Posebnost, ki ni redka je dober prostorski izkoristek, ki ga ima jedilna miza. V tem primeru jedilno mizo razumemo kot del celote, ki mora prispevat svoj delež. Največkrat so primeri takega opremljanja prisotni takrat, ko bi radi prostorsko kar najbolje izkoristili manjši prostor, ali pa večji prostor razdelili na dve ali več enot. V vsakem primeru je prostor omejen, zahtevamo pa njegovo funkcionalnost.

Eno prvih pravil pri dobrem izkoristku jedilne mize je s funkcionalnostjo napolniti vsak kotiček ter vsak element. Miza zato preko lastnosti upošteva vse te zahteva. Oblikovno se prilaga lastnosti prostora in zahtevam uporabnikov. To dosežemo z obliko uporabne površine, izvedbo nog ali noge, barvo, funkcijami kot je možnost razširitve površine in podobno.

Pri oblikah jedilnih mizimamo v ponudbi največkrat nekaj osnovnih geometrijskih likov in sicer krog, kvadrat, pravokotnika ali elipso. Krog in kvadrat sta primerna za vse, ki želijo enakomerno razporediti uporabno površino za vse. Elipsa in pravokotnik to pravilo kršita, nudita pa druge boljše izkoristke. Ožja stranica pravokotnika je lahko namenjena prileganju oknu, steni ali pohištvu, daljša pa uporabni površini.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *