10 lastnosti dobrega vodje

Umetnost vodenja je sposobnost, ki je v veliki meri posamezniku prirojena veščina, če pa žal niste med srečneži s to prirojeno sposobnostjo, je razveseljiva novica, da se je te umetnosti po dognanjih različnih raziskav možno tudi priučiti, vendar pa je kljub vsem naporom in vztrajnosti ob usvajanju znanja te vrste potrebno imeti razvite tako imenovane obrobne sposobnosti in spretnosti, ki so pogoj za razvoj nujno potrebnih lastnosti dobrega vodje.

Uspešen vodja mora v veliki meri razviti medosebne, tehnične in komunikacijske spretnosti, pomembne pa so tudi ostale sposobnosti, kot so delitev moči, intuicija, sposobnost načina dela in drugo. V današnjem času lahko učinkovito vodi tisti, ki je visoko motiviran za delo, hrepeneti mora po izražanju moči in usmerjanju drugih, zaželeno pa je, da se ob tem tudi sam neprestano spreminja, uči in razvija osebnostne lastnosti, ki pripomorejo k boljšemu delu zaposlenih in doseganju višjih poslovnih ciljev organizacije.

Kako to doseči, ko pa je modelov in načinov vodenja toliko, kot je kombinacij različnih vodij in okoliščin, pa tudi načini vodenja nasploh so se v zadnjih letih korenito spremenili. Tudi družba vse bolj zahteva, da se podjetja iz teženj po zadovoljevanju materialnih potreb posameznika preusmerijo nazaj k človeku, ki je največje bogastvo organizacije. Človek  oz. zaposleni je tisti, ki podjetju prinese največjo korist, seveda ob pravilnem vodenju. Tako mora dober vodja ne več samo kontrolirati sredstva, čas, denar, material, ampak mora predvsem, kot že omenjeno, najprej neprestano razvijati sebe, postajati vedno boljši, v smislu duhovne in čustvene inteligence, saj bo le tako lahko pozitivno vplival na osebni razvoj zaposlenih, ker je njihovo splošno dobro počutje pogoj za napredek podjetja. (povzeto po: www.revija.mojedelo.com )
Osebne lastnosti so poleg osebnih izkušenj torej izjemnega pomena, saj je od njih odvisno, kako boste kot vodja reagirali v določeni situaciji in kako uspešni boste ob reševanju danih nalog, seveda pa se celo življenje učimo in tako neprestano rastemo.
Na tem mestu je naštetih deset osebnih lastnosti, ki morajo biti odlično razvite in so temelj, če želite postati uspešen in dober vodja. Čeprav je večina izmed teh značilnosti prirojene narave, se jih kljub temu da priučiti in z vztrajnostjo dobro razviti.

Dober vodja ima močan značaj. Zelo pomembno je, da je vreden zaupanja, saj mu bodo le tako drugi sledili, živeti mora pošteno in polno, saj je prava oblast rojena iz spoštovanja, močnega značaja in zanesljivosti.

  1. Odlično ima razvite komunikacijske sposobnosti in s tem povezano sposobnost vodenja sproščenega pogovora, saj ga bodo podrejeni upoštevali le, če jim bo stvari pojasnil počasi, razumljivo in s primerno intonacijo.
  2. Dober vodja mora biti navdušen nad situacijo, v kateri se je znašel, torej mora biti navdušen nad svojim delom in vlogo voditelja, saj bodo ljudje bolj predani, če bo njihov vodja pozitivna oseba z veliko mero veselja in predanosti.
  3. Voditelji morajo biti vir navdiha in motivatorji hkrati in čeprav se pristojnosti in vloge vodje razlikujejo od podrejenih, je vodjo treba upoštevati kot del ekipe, ki si skupaj s sodelavci prizadeva doseči zadani cilj in mu ni težko zavihati rokavov in pomagati.
  4. Dober vodja je samozavesten in prepričljiv, ne samo na delovnem mestu, temveč tudi v zasebnem življenju. Izražati mora zaupanje v cilj in izbrano pot za doseganje le-tega, saj samo taka oseba namreč lahko črpa iz ekipe tisto najboljše, ki je potrebno, da s skupnimi močmi rešijo nalogo.
  5. V vsaki situaciji mora vodja ostati miren in urejen, tudi v negotovosti. Zaposleni bodo namreč zaupali le tistemu, ki bo tudi v primeru novosti in negotovosti ostal mirem in pozitivno naravnan.
  6. Dobri voditelji so strpni in potrpežljivi. Nevihte, čustva in krize namreč pridejo in gredo in dober vodja jih upošteva kot del poti navzgor, saj, nenazadnje, iz izkušenj se naučimo največ.
  7. Osredotočeni so na cilj, vendar so sposobni razmišljati analitično in imajo dober pogled na celoto dogajanja, ki so ga včasih sposobni prekiniti zaradi podrobnejšega pregleda, sploh v primeru nejasnosti ali napak in tako napredovati iz nižje točke.
  8. So perfekcionisti, ki so zavezani k odličnosti. Zavedajo se, da biti drugi najboljši ni dovolj, zato vzdržujejo visoke standarde, ne samo za doseganje cilja, temveč tudi pri izbiri sodelavcev.
  9. Dober vodja mora imeti izjemno dobro razvit čut za timsko delo, biti mora prilagodljiv in sproščen. Na delovnem mestu ne sme vzbujati občutka napetosti, saj je ravno to delovno mesto blažilec med nadrejenimi in podrejenimi. (povzeto in prevedeno po: http://ezinearticles.com )

»Dober vodja je nekdo, ki vodi čredo, da ta niti ne opazi, da je vodena.«
(Nelson Mandela)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *