Kaj je management?

Skupek znanj in spretnosti? Analitična orodja, katere nas učijo v poslovnih šolah? Vrnite se k osnovam, kot jih najbolje zna predstaviti Peter Drucker. Management predvsem temelji na nekaj ključnih principih, kot uči Drucker v svojih delih:
  1. Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomankljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa.
  2. Ker se management ukvarja z ljudmi, je precej odvisen tudi od kulture, v kateri deluje. Kaj vodje počnejo v Nemčiji, Braziliji ali Sloveniji je praktično ista stvar, razlika pa je v tem, kako to počnejo.
  3. Vsaka organizacija potrebuje predanost skupnim ciljem in vrednotam. Brez takšne predanosti ni organizacije – obstaja samo kaos. Organizacija, in tako tudi vsako podjetje, mora imeti preproste, jasne in združujoče cilje. Misija organizacije mora biti zelo jasna vsem zaposlenim, istočasno pa dovolj ambiciozna, da ustvari skupno vizijo delovanja. Cilji, ki so vključeni v misijo in vizijo morajo biti jasni, znani vsem deležnikom in stalno ponavljani. Prva naloga managementa je da razmisli, postavi in pooseblja to misijo, cilje in vrednote organizacije.
  4. Management prav tako mora omogočiti podjetju in vsakemu njegovemu članu, da raste in razvije svoje sposobnosti, kakor to od njega zahteva okolje. Vsaka organizacija je učeča se institucija, in trening in razvoj morata biti vključena v vse njene stopnje obstoja – razvoj, ki se nikoli ne zaustavi.
  5. Vsaka organizacija je sestavljena iz ljudi različnih znanj in spretnosti. Iz ljudi, ki opravljajo različna dela. Temelji zato morajo biti postavljeni na komunikaciji in odgovornosti vsakega posameznika. Vsi člani organizacije morajo razmisliti, kaj želijo doseči, kaj dolgujejo sodelavcem in podjetju kot celoti. Istočasno pa mora vsak posameznik razumeti, kaj on pričakuje od ostalih – in jim to tudi dati jasno vedeti.
  6. Dobiček ni edina stvar, s katero se meri uspešnost organizacije. Potrebno je spremljati tržni delež, stopnjo inovativnosti, stanje na trgu, učinkovitost in produktivnost, razvoj ljudi, kakovost, finančne rezultate – vse to je ključno za uspeh in preživetje organizacije.
  7. In, nenazadnje, ena najpomembnejših stvari, ki si jih moramo zapomniti o vsaki organizaciji je, da rezultati obstajajo samo navzven. Rezultat vsakega posla (pa naj bo to podjetje ali neprofitna organizacija) je zadovoljna stranka. Rezultat bolnišnice je ozdravljen pacient. Rezultat šole je dijak, ki se je nekaj naučil… V organizaciji nimamo rezultatov – imamo samo stroške…

Povzeto po The Essential Drucker, Peter Drucker (2001).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *