Kaj pomeni biti odličen vodja?

»Odlični voditelji imajo izvrsten občutek za druge. Osredotočajo se na rezultate, a natančno vedo, kako do njih priti s pomočjo svojih sodelavcev. Voditelji so tisti, ki vlivajo zaupanje in znajo stvari obrniti na bolje” (Deiric McCannom”, avtor knjige “Leadership Charisma).

Vodenje in organizacijo podjetja je dandanes potrebno prilagoditi okolju, če želimo da bo podjetje uspešno poslovalo. Managerji in vodje morajo imeti zastavljene jasne cilje o tem kaj želijo doseči. To pa bodo lahko dosegli s pravilnim usmerjanjem svojih sodelavcev. Vodenje se nanaša na ljudi, se pravi, kako jih usmerjati, motivirati, vplivati nanje, da bi naloge reševali čim bolje, ob čim manjših stroških in ob čim večjem zadovoljstvu.

Biti vodja ne pomeni, da moraš vse odločitve sprejeti sam, da moraš obvladati vsa znanja in imeti vse spretnosti, da ti morajo biti pokorni vsi zaposleni oziroma vsi, ki so na hierarhični lestvici v podjetju nižje od tebe. Ne pomeni na silo ustvarjati avtoritete, zatirati ustvarjalne ideje sodelavcev v strahu, da bi postali uspešnejši od tebe samega. Ne pomeni prilizovanja vodjem na višjih ravneh in šopirjenja s statusnimi simboli. Biti vodja ne pomeni, da si že osvojil vsa znanja, ki jih potrebuješ in da si že dosegel najvišjo točko svojega razvoja. Ne pomeni, da si nezmotljiv in da nikoli ne sprejmeš napačne odločitve.

Vodji tima ni potrebno obvladati vseh znanj, ki so potrebna za doseganje ciljev tima. Znati pa mora izbrati posameznike v tim tako, da bo tim kot celota uspešno opravljal naloge, ki si jih bo zastavil. Znati mora motivirati člane tima, jih spodbujati k ustvarjalnemu razmišljanju, usmerjati komunikacijo in sodelovanje med njimi. Z vsakim posameznikom mora vzpostaviti ustrezen odnos ter zanj in nalogo, ki jo opravlja, izbrati primeren stil vodenja.

Učinkovit vodja ste, če imate:
• zastavljen (zapisan) cilj svojega oddelka in cilj podjetja ter izdelano strategijo, s katero boste dosegli ta cilj,
• organizirano strukturo in zapisano vsebino ciljev (dolgo-, srednje- in kratkoročnih) vseh podrejenih, ki jih vodite,
• urejen sistem rednega spremljanja realizacije zastavljenih ciljev,
• organizirano strukturo rednih skupinskih srečanj z vsemi podrejenimi, ki jih vodite,
• organizirano strukturo rednih srečanj s podrejenimi vodji (če nimate podrejenih vodij, pa z vsakim posameznikom, ki ga vodite),
• urejeno skladnost med mislimi, besedami in dejanji – ste dober zgled,

… in seveda vse zgornje dejavnosti izvajate pri svojem delu.

Dober vodja ima pripaden tim in spoštovanje med sodelavci

Cilj vašega podjetja bodo mnogo hitreje uresničen, če se bodo podrejeni čutili pripadne. Da bi kot vodja laže dosegli pripadnost podrejenih, se pogovorite z njimi o:
• ciljih podjetja (tima) in njihovih osebnih življenjskih ciljih,
• strategiji, kako naj prispevajo k uresničitvi ciljev podjetja (oddelka) in kako vi k njihovim ciljem,
• njihovih dvomih, težavah, ki jih imajo na poti do cilja, ter jih usmerite, da sami najdejo rešitev, ki naj jo sami tudi preizkusijo. Razumite jih v težavah, na katere naletijo, hkrati pa verjemite vanje, da bodo našli ustrezno rešitev,
• nagradi, ki naj bi jo prejeli ob doseženem cilju,
• … ter jih nenehno spremljajte in usmerjajte, vendar ne z nalogami, temveč s cilji.

Avtoritarno delegiranje nalog namreč sčasoma pri ljudeh povzroči odpor, cilji pa ustvarjajo izzive, če so ti seveda skladni s cilji posameznika. Laže bo torej vam kot vodji in njim kot zaposlenim, če bodo poleg ciljev in strategije vedeli, da niso sami na svoji poti, da cenite njihov prispevek in da jih spoštujete. Bodite pozorni in opazite njihov trud, napredek, težave, rezultate ter spoštljivo sodelujte z njimi v »dobrem in slabem«.

Avtor: Boštjan Čertalič

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *