Uvajanje novega vodje

Pogosto je povsem zmotno in napačno mnenje, da ključni oziroma vodilni kadri ne potrebujejo uvajanja. To zagotovo ne drži, saj se vsaka organizacija in delovno mesto občutno razlikujeta od prejšnjih, ne glede na to, koliko izkušenj posameznik že ima iz preteklosti in kako izjemni so njegovi minuli rezultati. Ker je uspeh podjetja najbolj odvisen ravno od vodilnih kadrov, mora njihovo uvajanje biti toliko bolje organizirano. To pomeni, da je novega vodjo potrebno prepričati, da je organizacija, ki se ji je pravkar pridružil, prava za gradnjo kariere.

Potencialni vodja mora imeti dostop do vseh nadrejenih in vodilnih v organizaciji, prav tako pa mora nenehno prejemati povratne informacije za svoje delo in ideje, saj vsak dober vodja potrebuje podporo višjega menedžmenta. Poudarek naj bo seveda na krožnem uvajanju, kar pomeni, da posameznik kroži po različnih delovnih mestih in tako spozna celotno organizacijo. Pred natančnejšim in zahtevnejšim uvajanjem je priporočljivo upoštevati nekatere praktične nasvete za uspešnejše uvajanje. Za začetek je pomembno izbrati primeren čas, saj se ljudje najlažje in najhitreje učijo, ko so spočiti. Vnaprej je potrebno opredeliti merila, po katerih se bo ocenjevala uspešnost uvajanja, prav tako pa je vnaprej potrebno pripraviti računalnik, vizitke, elektronski naslov oziroma vse, kar bo zaposleni potreboval. Podjetja pogosto pripravijo uvajalni seminar ali sestanek, na katerem naj bo novemu vodji omogočeno vprašati karkoli, tudi individualno. Izvede se lahko tudi krajše preverjanje znanja in ovrednotenje postopka uvajanja, priporočljivo pa je novinca predstaviti glavnemu vodstvu ter seveda njegovim podrejenim. (Vir: http://www.finance-akademija.si)

Ko so te začetne uvajalne stopnje končane, je veliko pozornosti potrebno nameniti spoznavanju osebnosti novega vodje. Zakaj? Zagotovo so osebne karakteristike pokazatelj, kako bo vodja deloval na novem delovnem mestu. Tako mora dober vodja biti vedno na razpolago in v stiku z ljudmi, kjer se mora truditi za ustvarjanje kar najboljše možne atmosfere. Za doseganje le-te pa morajo biti dobro razvite komunikacijske sposobnosti ter smisel za pravi pristop k sodelavcem. Če vodja želi, da ga bodo podrejeni upoštevali, mora biti visoko motiviran, samozavesten, podpirati pa mora znati tako celoten tim kot posameznika v njem. Nujno je torej najprej poznati zahtevane sposobnosti dobrega vodje, nato jih je potrebno v potencialnem kandidatu poiskati in če katera izmed njih ni dobro razvita, storiti vse, kar je potrebno, da se omenjena lastnost razvije. Le tako bo nov vodja na delovnem mestu dosegel najvišjo storilnost in dobro izkoristil svoj potencial. (Vir: http://ezinearticles.com)
Učenje od vodij zahteva tudi prilagodljivost. Vodja mora biti sposoben odzivati se in se prilagajati različnim spremembam. Ključni izziv učeče se organizacije, v primerjavi s klasičnim podjetjem, je zavedanje menedžmenta, da je treba vodjo postaviti na osrednje mesto organizacijske mreže znanja. To pomeni, da morajo skupaj skrbeti za stalno izmenjavo izkušenj med zaposlenimi v okviru učeče se organizacije, vodstvo pa mora vedno biti na razpolago z vsemi informacijami in pomočjo, ki jo vodja potrebuje.
Ker pa informacije zagotovo niso dovolj za razvoj izjemnega vodje, so na voljo nekatere naslednje metode, s katerimi lahko postopno vzgojite uspešnega vodjo.

 

Avtor: Administrator

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *