Finance-2

Kako je sestavljen trg vrednostnih papirjev?

Trg vrednostnih papirjev delimo na primarni in sekundarni trg. Primarni trg je namenjen novim izdajam vrednostnih papirjev, preko katerih izdajatelji zbirajo kapital za financiranje svojega poslovanja. Na drugi strani je sekundarni trg vrednostnih papirjev namenjen trgovanju z že obstoječimi finančnimi oblikami in je v grobem razdeljen na trg obveznic, trg delnic in trg kratkoročnih vrednostnih papirjev (Ljubljanska borza).

 

Katere so bistvene razlike med staro in novo računovodsko tarifo?

Nova računovodska tarifa velja od 1. januarja 2009. Bistvene novosti so: poenostavitev uporabe tarife, prilagoditev razvoju informacijskih sistemov, izdelava pojasnil k računovodski tarifi in računalniški program za okvirni izračun računovodskih storitev. Spremembe glede na dosedanjo računovodsko tarifo zajemajo delitev istovrstnih opravil po zahtevnosti, združitev soodvisnih opravil in vzpostavitev urne postavka kot osnove za vrednotenje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *