Tag Archives: napredovanje

vodenje

Napredovanje na podlagi delovne uspešnosti

Delovna uspešnost (ki se ugotavlja upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi) in napredovanje sta medsebojno neločljivo povezana. Napredovanje je namreč kot denarni način nagrajevanja zaposlenega dandanes v večini sistemov posledica dobre ocene dela zaposlenega.

read more »

zaposlovanje

Oblikovanje variabilnega dela plače vpliva na motivacijo zaposlenih

Variabilni del plače lahko predstavlja del za vzpodbujanje timskega dela na ravni podjetja, stimulacije ali napredovanje delavcem na delovnem mestu. Od značilnosti posameznega podjetja je odvisno za katere izmed teh oblik nagrajevanja se odločiti. Vse oblike pa je seveda potrebno predvideti v Poslovnem načrtu (npr. 5 % od mase osnovnih plač za KUPP, 10 % za stimulacije in 2 % za napredovanja).

read more »