Category Archives: podjetnistvo

podjetnistvo

Mini krediti za poplačilo vaših dolgov

mini kreditiZa katero rešitev se odločite, ko ste popolnoma brez ficka? Oziroma, si trenutno zaželite nečesa, kar si ne morete privoščiti, pa je nujno potrebno, ali pa enostavno želite, zaradi svojega zadovoljstva? Bodisi gre za dopust, za oblačila, za karkoli! Se strinjate, da so v tem primeru mini krediti odlična rešitev? Z mini kreditom lahk namreč hitro odplačate dolgove v všini nekaj 100 evrov. read more »

podjetnistvo

10 načinov za pridobivanje strank, ko odpremo podjetje

Če ste začetnik v poslu, se verjetno pogosto sprašujete, kako priti do kupcev oziroma strank. Pridobivanje kupcev je zahtevna naloga tako v organizacijskem kot tudi finančnem in psihološkem smislu. Za novoustanovljena podjetja, ki si še utirajo pot na trg in iščejo svojo pozicijo, pa še toliko bolj. Bistveno je, da potencialne kupce opozorite nase. Kako? Ponujamo vam nekaj nasvetov:
podjetnistvo

Pravila za oblikovanje dobrega poslovnega načrta

Pri zasnovi uspešnega podjetja je ena izmed pomembnejših stvari, ki se jim je potrebno posvetiti z zadostno mero časa, potrpežljivosti ter zagotovo znanja, poslovni načrt, ki mora biti zelo dober, če želimo doseči želen uspeh! To je verjetno najtežja stopnja podjetniškega procesa. Poslovni načrt je namreč dokument, ki vsebuje vpogled v prihodnost vašega podjetja, vsebuje podatke o tem, kaj nameravate početi in kako boste to izpeljali. Gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Najpogosteje se poslovni načrti uporabljajo za predstavitev idej poslovnim partnerjem ter investitorjem, lahko pa tudi za pridobitev uspešnih ljudi in zanimivih poslovnih priložnosti.
read more »
podjetnistvo

Kako do tveganega kapitala?

Pridobivanje tveganega kapitala zahteva veliko časa in napora. A če vam uspe, ne boste dobili le denarja za rast podjetja, ampak tudi znanje, poznanstva in dodatne finančne vire. In kaj sploh je tvegani kapital? Tvegani kapital ali finančni viri za začetek podjetij s potencialom hitre rasti je oblika financiranja podjetij, katere posebna lastnost je ta, da gre za lastniško obliko financiranja, prav tako pa to financiranje spremlja veliko tveganje in posledično tudi veliki potencialni donosi. V angleščini se tvegani kapital imenuje »venture capital«. Prevod v slovenščino je nekoliko neprimeren, saj bi bolj lahko govorili o drznem kapitalu, partnerstvu oziroma kapitalu, ki financira najbolj ambiciozne podjetniške projekte – torej bi lahko govorili o podjemnem kapitalu. Najpogostejši obliki tveganega kapitala sta poslovni angeli ter skladi tveganega kapitala. S tveganim kapitalom se financirajo podjetniški projekti z dobro idejo na pravem trgu, odličnim in ambicioznim managementom ter potencialno strategijo izhoda. Tako so bila s tveganim kapitalom financirana naslednja zelo uspešna podjetja: Google, Yahoo, Starbucks, Youtube itn. read more »
podjetnistvo

Ključni vsebinski elementi poslovnega načrta

Osnovni element pri procesu ustvarjanja ali širitve podjetja je poslovni načrt, ki je usmerjen v prihodnost, razporeja vire, se usmerja na ključne točke in podjetnika pripravi na probleme in priložnosti, zato je torej izjemno pomemben še zlasti pri na novo ustvarjenem podjetju, saj med drugim tudi pomaga pri odločitvi o tem, ali bi realizirali poslovno idejo in kdaj bi jo realizirali in začeli z dejavnostjo.
podjetnistvo

Metode za povečevanje produktivnosti

V večini podjetij zaradi zahtev trga vpeljujejo različne tehnike in procese za povečevanje produktivnosti in zmanjševanje stroškov. Racionalizacija pomeni »poceniti poslovanje«, česar pa ne dosežemo samo z odpuščanjem delavcev, ampak predvsem z racionalnejšim izborom in rabo materialov, časa dela, vožnje z avtomobili in drugim. Za racionalizacijo se odločimo zlasti takrat, ko nastopi finančna kriza. Največja napaka, ki jo z racionalizacijo lahko storimo, je, da brezglavo odpuščamo zaposlene, za proizvodnjo pa izbiramo cenene materiale. Zniževanja stroškov ne sme biti na račun slabše kakovosti naših izdelkov, saj s tem sami sebi kopljemo jamo. V svetu pa tudi pri nas je poznanih več bolj ali manj uspešnih metod, ko je potrebno v podjetju »zategniti pas«.
podjetnistvo

Kako lahko družbena odgovornost postane del vašega podjetja?

Družbena odgovornost podjetij je tema, s katero se danes srečujemo vsi, in časi, ko so podjetja ravnala brez vsake skrbi za okolje in družbo, so že zdavnaj minili. Odgovornost do okolja in družbe, skrb za zaposlene in druge prakse družbene odgovornosti so postale odločilna konkurenčna prednost.

read more »

podjetnistvo

Prodal bi delež v d. o. o. – kaj moram vedeti?

Osnovni kapital družbe z omejeno odgovornostjo je sestavljen iz osnovnih vložkov vse njenih družbenikov (osnovni vložki se lahko zagotovijo v denarju, stvareh, pravicah ali kot storitev). Na podlagi osnovnega vložka pridobi vsak družbenik svoj poslovni delež, ki je izražen v odstotkih in ki družbeniku daje določena upravljavska in premoženjska upravičenja (glasovanje na skupščini, udeležba v dobičku …). Družbenik lahko svoj poslovni delež ali njegov del proda. Pri tem je potrebno upoštevati določena pravila; posebej v primerih, ko je družbenikov več in imajo ostali družbeniki predkupno pravico.

read more »

podjetnistvo

Uravnoteženi sistem kazalnikov

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard) je sistem strateškega načrtovanja in ravnanja, ki se uporablja v poslovnem svetu, da se uskladi dejavnost organizacije z njeno vizijo in strategijo, izboljšajo notranje in zunanje komunikacije in spremlja uspešnost organizacije pri izvedbi strateških ciljev. Bistvo sistema je celovit pregled nad učinkovitostjo poslovanja, ki ni odvisna le od finančnih kazalnikov.

read more »

podjetnistvo

Ekonomski kazalniki poslovanja podjetja

Kazalniki poslovanja podjetja so pogosto preveč kompleksni za razumevanje večine laikov na tem področju. Gre za različne sete predvsem finančnih kazalnikov, ki nam povedo, v kakšnem ciklu se nahaja bodisi gospodarstvo bodisi podjetje.

read more »