Marketing-2

Kaj označuje marketinški splet?

Marketinški splet oziroma “marketing mix” je sestavljen iz t. i. štirih P-jev: izdelka (product), cene (price), prostora ali distribucije (place) in promocije (promotion). Koncept je vzpostavil profesor Jerome McCarthy v šestdesetih letih prejšnjega stoletja. Zaradi svoje aplikativnosti in uporabnosti je še danes pomemben del teorije o marketingu.

 

Katere so stopnje v življenjskem ciklusu izdelka?

Po Philipu Kotlerju ima življenjski ciklus izdelka v trženju zelo pomembno vlogo in je odraz konkurenčne dinamike izdelka. Življenjska doba izdelka je omejena, donosi rastejo in padajo v različnih stopnjah življenjskega ciklusa. Večina razprav o življenjskem ciklusu izdelka prikazuje prodajo tipičnega izdelka s krivuljo S. Ta krivulja je razdeljena na štiri stopnje, ki so znane kot uvajanje, rast, zrelost in upadanje. Uvajanje označuje obdobje počasne rasti prodaje, ki se začne, ko se izdelek pojavi na trgu. Dobička na tej stopnji zaradi visokih stroškov uvajanja izdelka ni mogoče pričakovati. Rast označuje obdobje hitrega sprejemanja izdelka in znaten porast dobička. V obdobju zrelosti sledi počasnejša rast prodaje, ker je večina možnih kupcev izdelek že sprejela. Dobiček se umiri oziroma upada zaradi povečanih izdatkov za trženje, ko podjetje brani izdelek pred konkurenco. V obdobju upadanja pa prodaja močno upade in z njo tudi dobiček. Zato se je še pred tem obdobjem smiselno usmeriti na druge trge ali pa začeti proizvajati druge izdelke.

 

Kako določiti primerno ceno izdelka?

Ceno izdelka lahko oblikujemo po različnih principih: glede na segment kupcev (različne skupine kupcev plačujejo različne cene za isti izdelek), na osnovi oblike izdelka (če ima izdelek kakšno posebno lastnost, je cena višja), na osnovi podobe izdelka (dober dizajn močno poveča vrednost izdelka), na osnovi lokacije (v centru mesta, kjer je večji pretok ljudi, lahko postavimo višje cene kot na obrobju, ali pa ravno obratno) ali pa na osnovi časa (smuči so spomladi cenejše kot jeseni). Pri oblikovanju cene bodimo premišljeni. Morda je smiselno ceno znižati za študente, tako iz njih naredimo uporabnike določenih izdelkov in si pridobimo lojalno stranko, ki bo v prihodnosti plačevala polno ceno izdelka. Vsekakor moramo vedeti, kaj je naše ciljno občinstvo in kakšno podobo želimo ustvariti izdelku.

 

Katera so najpogosteje uporabljena orodja za pospeševanje prodaje trgovcem?

Najpogosteje se uporabljajo naslednja tri orodja: nižja cena, dodatek in brezplačno blago. Nižja cena je neposredni popust pri vsakem nakupu v določenem časovnem obdobju. Ponudba spodbuja trgovce, da kupujejo količino in osvojijo nov artikel, ki ga sicer ne bi kupili. Trgovci lahko ta popust takoj spremenijo v dobiček, porabijo za oglaševanje ali znižanje cene. Naslednja opcija – dodatek – je znesek, ki ga dobi trgovec kot nadomestilo za neke vrste oglaševanje proizvajalčevega izdelka. Dodatek za oglaševanje nadomesti trgovcu stroške oglaševanja proizvajalčevega izdelka, dodatek za predstavitev pa trgovcu nadomesti stroške prikazovanja izdelka. Brezplačno blago je dodatno blago za posrednike, ki kupujejo določene količine ali posebne okuse oziroma velikosti.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *