GDPR uredba in varstvo podatkov

Izvedena je bila raziskava na temo Uredba GDPR. In rezultat raziskave je strah zbujajoč. Kajti kar 80% podjetij ni pripravljenih na uredbo GDPR. Če smo natančnejši, 25% podjetij sploh ne ve ničesar o novi Uredbi. 52% podjetij ima o Uredbi  delne informacije, le 22% podjetij ima popolno sliko, kaj Uredba GDPR prinaša. Raziskava je bila opravljena na bazi 700 podjetij. Ključen rezultat raziskave je bil, da je izjemno nizko razumevanje nove Uredbe.

Nova Uredba GDPR bo vstopila v veljavo prihodnje leto, bolj natančno maja 2018. Kaj sploh pomeni Uredba GDPR? Pomeni v enem stavku korekten način varovanja podatkov. Poslovanje podjetja bo moralo biti usklajeno s to uredbo, ker v nasprotnem primeru bodo sledile izjemno visoke kazni. Tako da je smiselno, da v kolikor vaše podjetje ne izpolnjuje pogojev, ki jih narekuje Uredba GDPR, da čim prej pričnete razmišljati v tej smeri, kako uskladiti vse zahteve. Ta splošna Uredba GDPR bo veljala za absolutno vsa podjetja, ki imajo sedež in delujejo v EU in obdelujejo bilo kakšne podatke. To pomeni, da bodo to uredbo morala  upoštevati vsa podjetja, ki na kakršen koli način hranijo podatke ali o strankah, ali o zaposlenih, ali o poslovnih partnerjih oziroma o vseh ostalih osebnih podatkih. Uredba GDPR je kompleksna uredba, zato bodo zanjo veljale visoke kazni.

Ker so zahteve Uredbe GDPR tako kot smo omenili kompleksne, bo potrebno upoštevati več korakov. Uredba GDPR bo zahtevala ukrepe s področja organizacije, prav tako bo Uredba GDPR zahtevala usklajevanje na področju procesov, procedur in določenih pravil. Ne nazadnje se bo potrebno zavedati, kakšne so potrebe po varnosti podatkov. Ne smemo pozabiti, da bo Uredba GDPR zahtevala, da se zagotavljajo pravice tistemu, ki je lastnik podatkov. Potrebno bo uskladiti prav tako komuniciranje, ki je vezano na zasebnost podatkov. Nujno potrebna bo prav tako varnost vseh teh podatkov, zato bo Uredba GDPR poskrbela za ustrezno zaupnost in integriteto le teh.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *