Tag Archives: alternativne metode

marketing

Oglašujte s pomočjo alternativnih medijev

Oglaševanje kot del tržno-komunikacijskega spleta je eno glavnih orodij, ki jih podjetja uporabljajo za prenos sporočil ciljni javnosti. Kot oglaševanje lahko opredelimo vsako plačano obliko neosebnega predstavljanja in promocije zamisli, dobrin ali storitev, ki jo plača znani naročnik. Izbira medijev, ki jo imajo oglaševalci in agencije na voljo, ter jo je nekoč obvladovalo »velikih pet« (televizija, tisk, radio, plakati in kino), je zdaj vse bolj dopolnjena z mlado, svežo skupino novih medijev. Med take netradicionalne medije, imenovane tudi novi, inovativni, alternativni mediji, avtorji po navadi uvrščajo skoraj vse inovativne načine prenosa sporočila do potrošnikov. read more »