Tag Archives: delovna uspešnost

vodenje

Napredovanje na podlagi delovne uspešnosti

Delovna uspešnost (ki se ugotavlja upoštevaje gospodarnost, kvaliteto in obseg opravljanja dela, za katerega je delavec sklenil pogodbo o zaposlitvi) in napredovanje sta medsebojno neločljivo povezana. Napredovanje je namreč kot denarni način nagrajevanja zaposlenega dandanes v večini sistemov posledica dobre ocene dela zaposlenega.

read more »