Tag Archives: entuziazem

osebni razvoj

Samomotivacija na delovnem mestu

Zaposlenost človeku ne pomeni samo plače, ampak tudi možnost za zadovoljevanje osnovnih in drugih potreb. Zaposlen človek lahko preživlja sebe in družino ter tako zadovoljuje potrebo po preživetju in pripadnosti. Ima možnost strokovnega in hierarhičnega napredovanja, s čimer zadovoljuje potrebo po moči in priznanju. Lahko prispeva k izboljšavi kakovosti dela ali zamenja delo in zadovolji potrebo po svobodi.

read more »