Samomotivacija na delovnem mestu

Zaposlenost človeku ne pomeni samo plače, ampak tudi možnost za zadovoljevanje osnovnih in drugih potreb. Zaposlen človek lahko preživlja sebe in družino ter tako zadovoljuje potrebo po preživetju in pripadnosti. Ima možnost strokovnega in hierarhičnega napredovanja, s čimer zadovoljuje potrebo po moči in priznanju. Lahko prispeva k izboljšavi kakovosti dela ali zamenja delo in zadovolji potrebo po svobodi.

Ko je človek zaposlen, lahko dela samo zaradi plačila ali pa ga delo veseli. Veseli se uspeha in pohvale, kar je odvisno od tega, ali je stimuliran le od zunaj ali pa je tudi samomotiviran. To vpliva tako na posameznikovo uspešnost in zadovoljstvo kot tudi na uspešnost podjetja. Le uspešni in zadovoljni posamezniki, ki v podjetje vlagajo svoj trud, čas in znanje, naredijo podjetje uspešno.

Delavec, ki je samo zunanje stimuliran, dela le zaradi pozitivnih posledic (nagrada, priznanje) oziroma da do negativnih posledic (graja, odpust iz službe) ne bi prišlo. Takšnega delavca delo ne zanima, zato stimulacija ni trajna. Za polno učinkovitost in kvalitetno delo je, poleg stimulacije, potrebna samomotivacija.

Samomotivacija je posameznikova prostovoljna, notranja težnja k čim bolje opravljenemu delu. Je prirojeno in naravno nagnjenje k razvoju lastnih notranjih sposobnosti, preko različnih načinov učenja, za katerega nista potrebna stimulacija ali kaznovanje. Samomotivacija je zelo zaželena lastnost na delovnem mestu. Samomotiviranega delavca najlažje prikažemo kot samoiniciativnega in samostojnega pri delu, kar pomeni, da je sposoben prevzeti delo in pri njem vztrajati kljub oviram. Samomotivirani zaposleni porabi manj časa, ne potrebuje veliko nadzora, je produktivnejši, hitrejši, uspešnejši in ustvarjalnejši.

Medtem ko so viri motivacije osebe, stvari ali pojmi, ki posameznika na kakršenkoli način spodbudijo k zagonu notranjih motivatorjev za začetek določene aktivnosti, lahko samomotivacijo sproži le posameznik sam, in sicer kot notranji impulz. V literaturi lahko najdemo ogromno različnih načinov samomotivacije:

 1. uporaba pozitivnih misli
 2. pogovor s prijatelji, znanci, sorodniki o problemih
 3. poistovetenje z vzornikom, ki vzpodbuja
 4. ukvarjanje s športnimi aktivnostmi ali prostočasnimi aktivnostmi, hobiji, kjer se posameznik lahko sprosti in odmisli probleme
 5. ukvarjanje s sprostitvenimi metodami, kot je na primer joga
 6. ukvarjanje z umetnostjo, kot so ples, slikanje, petje
 7. pogovor o problemu z vodjem
 8. urejanje delovnega prostora
 9. uporaba osebnih predmetov v delovnem prostoru, kot so slike družine, rože, okrasni predmeti
 10. uporaba avtogenega treninga
 11. postavitev svojih ciljev in vztrajanje pri njih
 12. razvijanje svojega strokovnega področja
 13. zagotavljanje povratne informacije in nagraditev sebe
 14. takojšnje delo – ne odlašanje
 15. postavitev ciljev, ki jih je možno oceniti in kasneje primerjati

Za uspešno delo slehernega zaposlenega je bistveno, da se managerji zavedajo, da zaposlenih ni treba motivirati ali spodbujati, temveč je treba najti ključ do tega, kar posameznika motivira, jim ga izročiti in pustiti, da se motivirajo sami. Denar je le posledica dobro opravljenega dela. Za dolgotrajno motivacijo, razen človeka samega, ne more poskrbeti nihče, niti najboljši motivacijski govornik.

Vir:
http://increasebrainpower.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *