Tag Archives: interno komuniciranje

zaposlovanje

Gradimo odnos z zaposlenimi s pomočjo internega komuniciranja

Interno komuniciranje je sistematičen način komuniciranja med zaposlenimi v organizaciji. Navadno je v funkciji vodenja in upravljanja. V mnogih organizacijah sodi pod oddelek za odnose z javnosti (kot odnosi z internimi javnostmi) ali pod oddelek upravljanja s človeškimi viri. Cilj internega komuniciranja je zgraditi in ohraniti zdrave in pozitivne odnose med zaposlenimi, kar ugodno vpliva na delovanje organizacije. Vodstvo organizacije uporablja sistem internega komuniciranja kot orodje za upravljanje procesov v organizaciji. Omogoča jim doseganje ciljev organizacije, izvajanje pravil in predpisov ter usklajevanje aktivnosti zaposlenih pri zapolnjevanju njihovih delovnih nalog. Skozi proces internega komuniciranja vodstvo družbe pomaga zaposlenim razumeti poslovanje družbe in jih seznanja z načrti, politiko in cilji organizacije. Posebej pomembno vlogo dobi interno komuniciranje v času velikih sprememb, ko se pojavita strah in negotovost. read more »