Tag Archives: management

vodenje

Kaj je management?

Skupek znanj in spretnosti? Analitična orodja, katere nas učijo v poslovnih šolah? Vrnite se k osnovam, kot jih najbolje zna predstaviti Peter Drucker. Management predvsem temelji na nekaj ključnih principih, kot uči Drucker v svojih delih:
  1. Management se osredotoča na ljudi. Njegova naloga je ljudi spraviti do tega, da delujejo usklajeno in za skupne cilje. Da naredi njihove prednosti učinkovite in pomankljivosti nepomembne. To je smisel celotnega združevanja ljudi v podjetja in organizacije in tudi razlog, zakaj je vodenje ljudi kritični in velikokrat odločilni faktor v uspehu podjetja. Naša zmožnost prispevati k uspehu organizacije in družbi nasploh, ni odvisna samo od naših spretnosti, temveč tudi od učinkovitosti managementa. read more »