Tag Archives: priljubljenost vodij

vodenje

Ali je priljubljenost vodij pomembna?

Organizacije delujejo po takšnem ali drugačnem hierarhičnem sistemu. Velika večina jih ima piramidno strukturo, kjer se posamezne enote znotraj te velike piramide ponovno piramidno organizirajo z enim vodjem, morebitnim pomočnikom ali pomočniki vodje in več zaposlenimi. Vodja je tako odgovoren za celico znotraj organizacije in njegova vloga je vse prej kot lahka. Na eni strani mora voditi skupino, deliti naloge, jih nadzirati in odgovarjati za njihovo delovanje, po drugi pa nagrajevati uspehe in sankcionirati neuspehe. Zato, da so lahko uspešni, morajo vodje vzpostaviti čim bolj pristen odnos s svojo skupino. read more »