Tag Archives: psihološki razvoj

osebni razvoj

Pomembnost inteligenčnega količnika

Danes vsako podjetje, ki se resno ukvarja s človeškimi viri, pred dokončnim izborom kandidatov za določeno delovno mesto izvede psihološko testiranje, med katerega spada tudi test za ugotovitev višine inteligenčnega količnika ali IQ test. Psihološke teste glede na vsebino merjene lastnosti razvrščamo v dve skupini: teste sposobnosti in teste osebnostnih lastnosti. Med prve uvrščamo več različnih preizkusov, saj se meri splošno inteligentnost, posamezni faktorji inteligentnosti, nadarjenost ali znanje, veščine in spretnosti. Testi osebnostnih lastnosti so še bolj raznovrstni; katere podjetje, oziroma psiholog uporablja, pa je odvisno tudi od prepričanja izvajalcev, ki prisegajo na to ali ono teorijo osebnosti.

read more »