Tag Archives: rast podjetja

podjetnistvo

Uravnoteženi sistem kazalnikov

Uravnoteženi sistem kazalnikov (angl. Balanced Scorecard) je sistem strateškega načrtovanja in ravnanja, ki se uporablja v poslovnem svetu, da se uskladi dejavnost organizacije z njeno vizijo in strategijo, izboljšajo notranje in zunanje komunikacije in spremlja uspešnost organizacije pri izvedbi strateških ciljev. Bistvo sistema je celovit pregled nad učinkovitostjo poslovanja, ki ni odvisna le od finančnih kazalnikov.

read more »