Tag Archives: six sigma

podjetnistvo

Metode za povečevanje produktivnosti

V večini podjetij zaradi zahtev trga vpeljujejo različne tehnike in procese za povečevanje produktivnosti in zmanjševanje stroškov. Racionalizacija pomeni »poceniti poslovanje«, česar pa ne dosežemo samo z odpuščanjem delavcev, ampak predvsem z racionalnejšim izborom in rabo materialov, časa dela, vožnje z avtomobili in drugim. Za racionalizacijo se odločimo zlasti takrat, ko nastopi finančna kriza. Največja napaka, ki jo z racionalizacijo lahko storimo, je, da brezglavo odpuščamo zaposlene, za proizvodnjo pa izbiramo cenene materiale. Zniževanja stroškov ne sme biti na račun slabše kakovosti naših izdelkov, saj s tem sami sebi kopljemo jamo. V svetu pa tudi pri nas je poznanih več bolj ali manj uspešnih metod, ko je potrebno v podjetju »zategniti pas«.