Pravila za oblikovanje dobrega poslovnega načrta

Pri zasnovi uspešnega podjetja je ena izmed pomembnejših stvari, ki se jim je potrebno posvetiti z zadostno mero časa, potrpežljivosti ter zagotovo znanja, poslovni načrt, ki mora biti zelo dober, če želimo doseči želen uspeh! To je verjetno najtežja stopnja podjetniškega procesa. Poslovni načrt je namreč dokument, ki vsebuje vpogled v prihodnost vašega podjetja, vsebuje podatke o tem, kaj nameravate početi in kako boste to izpeljali. Gre za skupek delovnih načrtov, kot so trženje, finance, proizvodnja in kadri. Najpogosteje se poslovni načrti uporabljajo za predstavitev idej poslovnim partnerjem ter investitorjem, lahko pa tudi za pridobitev uspešnih ljudi in zanimivih poslovnih priložnosti.

Kako se torej lotiti pripravljanja dobrega poslovnega načrta? Najbolje je začeti s čisto preprostimi stvarmi, ki jih opišete v povzetku, ki ga napišete šele, ko ste poslovni načrt že izdelali! Povzetek je nujen, saj marsikdo nima časa brati celotnega poslovnega načrta, ki je ponavadi dolg 15 do 20 strani. Pišite o ciljih podjetja, strategijah, ki bodo uporabljene za doseganje teh ciljev, možnih problemih, ki se bodo pojavili in načinih za rešitev teh problemov, organizacijskih strukturah, ki mora vključevati delitev nalog in odgovornosti ter seveda o vsoti denarja, ki je potrebna za doseg ciljev, oziroma za uresničitev poslovne ideje.Dober poslovni načrt torej mora biti ustrezen tako oblikovno, kot vsebinsko (vir: www.mladipodjetnik.si). Odgovoriti mora na vprašanja: »Kje sem zdaj? Kam grem? Kako bom do tja prišel?« in mora nujno vsebovati naslednje točke:

 • Poslovni koncept, kjer se posvetite industriji, strukturi podjetja, izdelkih, ki jih proizvajate ali o storitvah, ki jih podjetje ponuja ter kako nameravate uspeti.
 • Tržna priložnost, kjer odgovorite na vprašanja, kako velik je vaš ciljni trg, kako hitro raste, kakšne so priložnosti in nevarnosti in kako se boste z njimi soočili. Večino potrebnih informacij lahko najdete pri industrijskih združenjih, gospodarskih zbornicah, v popisih podatkov in pri drugih podjetjih.
 • Konkurenca, kjer pišite o konkurentih, izdelkih, ki jih prodajajo, kakšen tržni delež imajo, zakaj naj bi uporabniki izbrali vaš izdelek ali storitev namesto njihovega in kakšne so vstopne ovire na trg. Osredotočite se tudi na tako imenovane posredne konkurente, ki zaenkrat priozvajajo za drug trg, a bi se morda v prihodnosti lahko odločili za vstop na vaš trg.
 • Finance, kjer se posvetite pregledu preteklega poslovanja in projekcije. Dobro je narediti vsaj 3-letno napoved dobičkov in izgub, bilanco stanja, izkaz finančnega izida. Poiščite prelomnico, ko naj bi podjetje začelo poslovati z dobičkom.
 • Poslovni model, ki naj vključuje podroben opis vseh prihodkov, kot so prodaja, storitve ter strukturo stroškov podjetja, kot so plače, najemnina, vzdrževanje, vključite pa tudi imena glavnih dobaviteljev in partnerjev.
 • Delovni tim, ki ga je potrebno natančno določiti in vključiti profile članov, njihove sposobnosti, kvalifikacije in dosežke, v prilgo vstavite njihove življenjepise.

Pri pripravi poslovnega načrta ne spreglejte tudi naslednjih vsebin:

 • panoga podjetja, proizvodi/storitve – izvršilni pregled,
 • panožna analiza,
 • tržne strategije,
 • konkurenčno analizo,
 • plan oblikovanja in razvijanja,
 • dejavnosti in načrt upravljanja,
 • ocena tveganja,
 • terminski načrt,
 • finančne dejavnike,
 • naslovnico, kazalo, povzetek.

Pomembno vprašanje, ki se pogosto pojavlja, je povezano z dolžino poslovnega načrta. Ta naj bo dolg 15 do 20 strani, seveda pa so možna velika odstopanja, saj je dolžina in zahtevnost poslovnega načrta odvisna od narave poslovanja.
Odločate se lahko tudi med različnimi oblikami poslovnih načrtov. Tako lahko izbirate med naslednjimi možnostmi:

 • Miniplan ali zelo kratek poslovni načrt za manj zahtevne oblike poslovanja, do 10 strani in vsebuje le najbolj ključne podatke, kot so načrt poslovanja, finančne potrebe, oglaševanje in trženje.
 • Delovni načrt, ki bo natančnejši in naj vsebuje več koristnih informacij kot miniplan.
 • Predstavitveni načrt, za katerega že ime pove, da gre le za predstavitev pravega poslovnega načrta. Je torej skrajšana verzija poslovnega načrta, ki ga uporabite za predstavitev bankam, vlagateljem in ostalim, ki niso del podjetja.
 • Elektronski plan, ki obstaja samo na računalniku in ne na papirju, saj je tako poslovanje lažje, dostop do podatkov pa hitrejši (več o tej temi na: www.enterpreneur.com).

 

Avtor: Brigita Bec

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *