Kako izboljšati učinkovitost zaposlenih?

Kot dobremu vodji podjetja vam je zagotovo ena izmed pomembnejših stvari kvaliteta ter storilnost vaših sodelavcev, oziroma zaposlenih. Zavedati se je namreč potrebno, da je ključ do uspešnega poslovanja ravno v zaposlenih, ki se na svojem delovnem mestu dobro počutijo. Različne psihološke raziskave so pokazale, da le zadovoljen zaposleni maksimalno izkoristi svoje sposobnosti in tako prispeva k hitri rasti podjetja, kjer je zaposlen.

Kljub vsem obveznostim in odgovornosti, ki jo vodenje podjetja prinaša, se torej kot vodja tega podjetja morate ukvarjati še z vprašanji koga zaposliti, kako ustvariti avtoriteto, ki bo kar najbolj pozitivno vplivala na vzdušje v vašem podjetju ter kako pri zaposlenih doseči največjo možno storilnost in posledično učinkovitost!
Teh skrbi je sedaj konec, saj je bila spomladi letos na entrepreneur.com objavljena izredno pozitivna in razveseljiva ideja za vas, podjetnike, in sicer je znani kolumnist, psiholog, ki se ukvarja z organizacijo ter predsednik podjetja Javitch Associates, dr. David Javitch, podal 9 smernic, ki bodo vam in vašim podrejenim pomagale ustvariti harmonijo na delovnem mestu, izjemno storilnost in učinkovitost ter, kot posledico, zelo uspešno podjetje. Doseči uspeh na delovnem mestu namreč pomeni tudi osebni uspeh ter neke vrste osebno rast, ki pozitivno pripomore k počutju posameznika.
Tukaj so torej odrešujoče smernice, ki naj vam služijo kot izhodišče za vodenje diskusije z zaposlenimi, kjer jim boste predstavili metode, kako povečati učinkovitost:

  1. Na delovnem mestu bom bolje izkoristil/-a čas. Čas, ki ga zaposleni preživi na delovnem mestu, naj maksimalno posveti opravljanju dela. Telefonski klici, nepotrebni e-maili naj ne kradejo dragocenih trenutkov in možnosti za uspeh!
  2. Spoznal/-a bom več ljudi v in tudi izven podjetja. Poznati več ljudi pomeni nove, sveže ideje (že stari rek pravi, da več glav več ve), imeti možnost navezovanja novih poslovnih stikov ter tako več poslovnih priložnosti.
  3. Našel/-la bom vsaj tri stvari, kjer bom nenadomestljiv/-a. S to potezo si zaposleni zagotovi obstoj na svojem delovnem mestu.
  4. Bolje se bom razumel/-a s sodelavci ter s svojimi nadrejenimi. Tudi če se z nadrejenimi ne strinjajo zmeraj, naj poskusijo poiskati pozitiven način, da se problem reši. Tudi na način, ki ni nujno pritoževanje, se da izraziti svoje stališče, želje in potrebe.
  5. Pridružil/-a se bom kakšni profesionalni organizaciji. Kaj so vaši zaposleni nazadnje storili zase? Naj ne zamudijo priložnosti za nova spoznanja, saj se je potrebno celo življenje učiti, razvijati in rasti…
  6. Udeležil/-a se bom izobraževalnega seminarja. Naučijo naj se vsega, kar morajo vedeti o svojem poklicu; novih tehnik pri delu, reorganizacije samega sebe …
  7. Vsak mesec si bom zadal/-a 4 cilje, ki jih moram uresničiti. Strokovnjaki pravijo, da je stagniranje poljub smrti v ekonomiji, zato jim svetujte, naj BODO USTVARJALNI!
  8. Ugotovil/-a bom, koliko prispevam kot posameznik/-ca k rasti podjetja. Naštejte tri stvari, ki vam ne grejo najbolje od rok in jih poskušajte izboljšati.
  9. Poskusil/-a bom izboljšati odnos vsaj z eno osebo, s katero se ne razumeva najbolje. Zaposleni naj se zavedajo, da so na delovnem mestu z nalogo, potegniti najboljše iz svojih danosti, zato si naj ne dovolite, da majhen spor to onemogoči.

Seveda pa na učinkovitost zaposlenih vplivajo različni dejavniki, ki se od okolja do okolja razlikujejo in jih je težko odpraviti, še težje pa je najti načine, kako povečati učinkovitost, zato je izjemnega pomena te dejavnike najprej poznati. Ali ste napr. vedeli, da na učinkovitost zaposlenih lahko vpliva tudi razsvetljava delovnega okolja? Ne? Pa vendar drži, saj je tudi zakonsko določeno, da na delovnem mestu mora biti zagotovljena osnovna dnevna svetloba, ki pripomore k večji zbranosti in koncentraciji.
Ena izmed pomembnih metod je zadostna količina časa, ki si ga kot vodja morate vzeti in svojim zaposlenim jasno in natančno predstaviti želene cilje ter poti za doseganje le-teh, seveda pa za to potrebujete tudi motivirane zaposlene. Vsak posameznik se namreč po določenem času naveliča rutine in si želi novih izzivov. V podjetju, kjer vertikalno napredovanje ni izvedljivo, je ustrezna motivacija zelo pomembna, sploh v današnjem času, ko je težko pridobiti ustrezne in izkušene strokovnjake, ki so lahko ključna kompetenčna prednost podjetja, še težje pa je te strokovnjake v podjetju obdržati. To lahko storite s sistemom nagrajevanja, ki bo zaposlene dodatno motiviral in povečal njihovo učinkovitost. Nič namreč ne razočara bolj, kot če vse obravnavate enako, saj je vsak posameznik individuum s svojimi specifičnimi lastnostmi in izkušnjami, ki jih kot dober vodja morate poznati in odkriti ter nato pri povečevanju učinkovitosti za doseganje najboljših rezultatov tudi upoštevati. (vir: www.vas-partner.si)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *